Hva er fordelene ved å spare i fond til barnet i mitt navn?

Det er flere fordeler ved å spare i ditt navn når du skal spare i fond til barnet ditt: 

  • Du har mer kontroll på sparepengene enn hvis pengene spares i barnets navn. 
  • Du kan fritt disponere pengene, og kan velge når du vil overføre pengene til barnet. 
  • Det begrenser ikke muligheten for barnet å få stipend. 
  • Dere unngår at statsforvalteren tar over tilsynet med pengene om sparebeløpet går over 2G.