• Innskuddspensjon er den vanligste måten for bedrifter å spare til pensjon for sine ansatte i dag. Bedriften sparer månedlig det beløpet som er avtalt i pensjonsavtalen (innskudd) til de ansattes alderspensjon.

    Størrelsen på din fremtidige alderspensjon avhenger av hvor mye som spares, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden.

    Arbeidsgiveren din har fastsatt hvordan første innskudd skal investeres. Etter at første innskudd er investert, har du selv mulighet til å velge blant de øvrige investeringsvalgene arbeidsgiveren har åpnet for. Det kan du gjøre ved å logge inn til "Min Pensjon".