Hvem betaler for egen pensjonskonto?

Pensjonen din samles automatisk i egen pensjonskonto der din arbeidsgiver har innskuddspensjon. 

  • Arbeidsgiveren du har i dag betaler forvaltningskostnadene for pensjonen du opptjener nå. 
  • Arbeidsgiveren betaler ikke for pensjonen du har opptjent i tidligere jobber, med mindre den har åpnet for det.
     
Har du selv valgt å flytte egen pensjonskonto til oss?
  • Det koster ingen ting å flytte din egen pensjonskonto.
  • Når du har innskuddspensjon gjennom jobben er det arbeidsgiver som betaler kostnadene for pensjonen du opptjener nå.
  • Velger du et eget pensjonsselskap betaler du disse kostnadene selv, men du får en sum tilbakebetalt en gang i måneden fra arbeidsgiver.
  • Dette beløpet tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt for standard forvaltning (oppstartsprofilen) i arbeidsgivers pensjonsselskap. Du får ikke kompensasjon for spareverdi fra tidligere arbeidsforhold.
  • Tilbakebetalingen kan både være lavere og høyere enn de faktiske kostnadene for din sparing hos det pensjonsselskapet du har valgt. Forskjellen vil bli overført eller trukket fra din sparesaldo. 

Informasjon om avtalen du har i dag finner du på norskpensjon.no.

Dette er også et alternativ for deg som allerede har egen pensjonskonto hos oss, og som ønsker flere investeringsmuligheter enn det arbeidsgiver har i sin avtale.