• Slik flytter du spareavtalene til din aksjesparekonto
  • Gå inn i nettbanken til fliken "Sparing" 
  • Velg "Aksjesparekonto" 
  • Velg "Flytt fond eller aksjer"
  • Velg "Flytt spareavtale"
  • Velg spareavtalen du vil flytte i nedtrekksmenyen. 
  • Velg "Flytt spareavtale"
  • Gjenta om du har flere spareavtaler.

  Alternativt velg "Fond", utvid for detaljer på spareavtalen, i venstre hjørne finner du valget «flytt til aksjesparekonto».