Hvordan forvaltes pengene i utbetalingstiden?

I utbetalingstiden flyttes saldo over til selskapets kollektivportefølje og det er garanti mot negativ avkastning. Det betyr at saldo i utbetalingstiden ikke kan reduseres med mer enn kostnader og utbetalt beløp. Kollektivporteføljen består av blant annet aksjer, eiendom, omløpsrenter og anleggsobligasjoner.