Agentregister

Her finner du agentregisteret for SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Forsikring AS.


Hva er agentregisteret?

Registeret gir en oversikt over de foretak som distribuerer forsikringsselskapenes produkter. Det gir også en oversikt over daglige ledere og fagansvarlige i agentvirksomhetene, som utøver sin virksomhet i Norge. Noen agentvirksomheter har en indirekte eierandel i SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Forsikring AS som utgjør mer enn 10 %. Dette gjelder SpareBank 1 SR-bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord Norge og SpareBank 1 Østlandet. Mer informasjon om krav til agentvirksomhet finner du hos Finanstilsynet.


SpareBank 1 Skadeforsikring AS

 • Adresse: Postboks 140 Forus, 4055 Stavanger
  Organisasjonsnummer: 0998 830 214 
  Administrerende direktør: Rune Berthelsen
  Forsikringsansvarlig: Tone Karlsen

 • Adresse: Bjergsted Terrasse 1. Postboks 250, 4066 Stavanger
  Organisasjonsnummer: 00937 895 321 
  Administrerende direktør: Arne Austreid
  Forsikringsansvarlige: Linda Hille (privatmarked), Gunnar Wold (bedriftsmarked)

 • Adresse: 7467 Trondheim
  Organisasjonsnummer: 00937 901 003
  Konsernsjef: Finn Haugan
  Forsikringsansvarlig: Johnny Kvernbråten 

 • Adresse: Postboks 6800, 9298 Tromsø
  Organisasjonsnummer: 00952 706 365 
  Administrerende direktør: Jan-Frode Janson
  Forsikringsansvarlig: Ole Jørgen Ørjavik

 • Adresse: Postboks 186, 3701 Skien
  Organisasjonsnummer: 00937 891 334
  Administrerende direktør: Per Halvorsen
  Forsikringsansvarlig: Rune Schrøder

 • Adresse: Postboks 23, 2688 Lom
  Organisasjonsnummer: 00937 888 015
  Administrerende direktør: Unni Strand
  Forsikringsansvarlig: Trond Bråten

 • Adresse: Postboks 114, 3371 Vikersund
  Organisasjonsnummer: 00937 889 186
  Administrerende direktør: Egil Meland
  Forsikringsansvarlig: Elin Gunnerud

 • Adresse: Serviceboks 18, 3504 Hønefoss
  Organisasjonsnummer: 00937 889 275
  Administrerende direktør: Steinar Haugli
  Forsikringsansvarlig: Anne Lise Vidnes

 • Adresse: Nedregate 69, 2640 Vinstra
  Organisasjonsnummer: 00937 888 104
  Administrerende direktør: Per Ivar Kleiven
  Forsikringsansvarlig: Willy Hansen

 • Adresse: Postboks 173, 3571 Ål
  Organisasjonsnummer: 00937 889 631
  Administrerende direktør: Knut Oscar Fleten
  Forsikringsansvarlig: Bjørg Baklien

 • Adresse: Jernbanealleen 23-25, 3201 Sandefjord
  Organisasjonsnummer: 00944 521 836
  Administrerende direktør: Rune Fjellstad
  Forsikringsansvarlig: Liv Sundbø

 • Adresse: Langveien 21, 6509 Kristiansund
  Organisasjonsnummer: 00937 899 408
  Administrerende direktør: Odd Einar Folland
  Forsikringsansvarlig: Ole Gustad

 • Adresse: Kongensgate 21, 1530 Moss
  Organisasjonsnummer: 00837 884 942
  Administrerende direktør: Arild Bjørn Hansen
  Forsikringsansvarlig: Karin Haglo

 • Adresse: Gymnasvegen 2. 6102 Volda
  Organisasjonsnummer: 00937 899 785
  Administrerende direktør: Stig Brautaset
  Forsikringsansvarlig: Kjell Frode Ervik (privatmarked), Ingrid Remøy Stokke (bedriftsmarked)

 • Adresse: Postboks 203, 2302 Hamar
  Organisasjonsnummer: 00920 426 530
  Administrerende direktør: Richard Heiberg
  Forsikringsansvarlige: Kjetil Nyborg (privatmarked), Rolf Ekerhaugen (bedriftsmarked)

 • Organisasjonsnummer: 000939 333 037
  Administrerende direktør: Didric Coucheron
  Forsikringsansvarlig: Kristin Vikskjold

 • Organisasjonsnummer: 000948 993 325
  Administrerende direktør: Arild Rosåsen
  Forsikringsansvarlig: Henning Knutsen

SpareBank 1 Forsikring AS

 • Adresse: Postboks 140 Forus, 4055 Stavanger
  Organisasjonsnummer: 0998 830 214 
  Administrerende direktør: Rune Berthelsen
  Forsikringsansvarlig: Tone Karlsen

 • Adresse: Bjergsted Terrasse 1. Postboks 250, 4066 Stavanger
  Organisasjonsnummer: 00937 895 321 
  Administrerende direktør: Arne Austreid
  Forsikringsansvarlige: Linda Hille (privatmarked), Gunnar Wold (bedriftsmarked)

 • Adresse: 7467 Trondheim
  Organisasjonsnummer: 00937 901 003
  Konsernsjef: Finn Haugan
  Forsikringsansvarlig: Johnny Kvernbråten 

 • Adresse: Postboks 6800, 9298 Tromsø
  Organisasjonsnummer: 00952 706 365 
  Administrerende direktør: Jan-Frode Janson
  Forsikringsansvarlig: Ole Jørgen Ørjavik

 • Adresse: Postboks 186, 3701 Skien
  Organisasjonsnummer: 00937 891 334
  Administrerende direktør: Per Halvorsen
  Forsikringsansvarlig: Rune Schrøder

 • Adresse: Postboks 23, 2688 Lom
  Organisasjonsnummer: 00937 888 015
  Administrerende direktør: Unni Strand
  Forsikringsansvarlig: Trond Bråten

 • Adresse: Postboks 114, 3371 Vikersund
  Organisasjonsnummer: 00937 889 186
  Administrerende direktør: Egil Meland
  Forsikringsansvarlig: Elin Gunnerud

 • Adresse: Serviceboks 18, 3504 Hønefoss
  Organisasjonsnummer: 00937 889 275
  Administrerende direktør: Steinar Haugli
  Forsikringsansvarlig: Anne Lise Vidnes

 • Adresse: Nedregate 69, 2640 Vinstra
  Organisasjonsnummer: 00937 888 104
  Administrerende direktør: Per Ivar Kleiven
  Forsikringsansvarlig: Willy Hansen

 • Adresse: Postboks 173, 3571 Ål
  Organisasjonsnummer: 00937 889 631
  Administrerende direktør: Knut Oscar Fleten
  Forsikringsansvarlig: Bjørg Baklien

 • Adresse: Jernbanealleen 23-25, 3201 Sandefjord
  Organisasjonsnummer: 00944 521 836
  Administrerende direktør: Rune Fjellstad
  Forsikringsansvarlig: Liv Sundbø

 • Adresse: Langveien 21, 6509 Kristiansund
  Organisasjonsnummer: 00937 899 408
  Administrerende direktør: Odd Einar Folland
  Forsikringsansvarlig: Ole Gustad

 • Adresse: Kongensgate 21, 1530 Moss
  Organisasjonsnummer: 00837 884 942
  Administrerende direktør: Arild Bjørn Hansen
  Forsikringsansvarlig: Karin Haglo

 • Adresse: Gymnasvegen 2. 6102 Volda
  Organisasjonsnummer: 00937 899 785
  Administrerende direktør: Stig Brautaset
  Forsikringsansvarlig: Kjell Frode Ervik (privatmarked), Ingrid Remøy Stokke (bedriftsmarked)

 • Adresse: Postboks 203, 2302 Hamar
  Organisasjonsnummer: 00920 426 530
  Administrerende direktør: Richard Heiberg
  Forsikringsansvarlige: Kjetil Nyborg (privatmarked), Rolf Ekerhaugen (bedriftsmarked)