• Elbiler har lavere utslipp av forurensende stoffer og er bedre for miljøet. 
    • Elbiler er billigere for deg fordi de bruker mindre energi enn bensin- og dieselbiler.  
    • Du betaler mindre eller ingenting når du kjører gjennom bomringen, og de fleste steder kan du bruke kollektivfeltet for å komme raskere frem i hverdagen.
    • Du parkerer gratis på mange kommunale parkeringsplasser.
    • På noen ferger er også elbil gratis, men du må betale for passasjerene i bilen.