Hvem kan kjøre bilen jeg abonnerer på?

Alle i husstanden kan kjøre bilen. Hvis noen i familien under 23 år skal bruke bilen, er det viktig at du legger til «brukere under 23 år» på forsikringen. Dette gjør du når du velger abonnementstype.