Om banken

SpareBank 1 Modum


Om SpareBank 1 Modum

Bankens virksomhet begynte på Nymoen skole på Haugfoss den 27. februar 1841.
Modm Sparebank var den fjerde sparebanken i buskerud og nr. 29 på landsbasis.

Til å begynne med var det bankdag hver 4. uke, vekselvis på Nymoen skole og i Vikersund gård. (Det senere kommunehuset)
På disse dagene ble det tatt imot innskudd og gitt lån. To direktører måtte være tilstede, og lån kunne bare gis dersom de to var enige.

Utover i det halve århundret som fulgte, skiftet bankstedet mange ganger.
Først flyttet møtene i Vikersund over fjorden til østsiden, til Cornelius Wigersund. Senere bar det tilbake over fjorden igjen til nybygde Krona Hotell i 1854.
Virksomheten ved Blaafarveværket ble stadig mindre, og bankmøtene på Nymoen opphørte.

I 1857 ble det vedtatt å holde møter bare på ett sted i bygda, og gården Gustad på Gustadgøgda ble valgt.

Senere flyttet bankmøtene noen hundre meter nordover til Ihlen, som kommunen hadde kjøpt til gamlehjem og fattiggård.

Fra 1886 ble det igjen to banksteder, på skysstasjonen i Strandgata og på Krona Hotell.
Det var en bankdag i måneden på hvert sted.

I 1890 kjøpte banken tomt av Thor Wigersund (sønn av Niels) i Vikersund.

I 1893 flyttet Modum Sparebank inn i sitt nye hus,
som den skulle beholde som banklokale i 90 år.

Banken holdt nå oppe hver 14 dag.

Fra 1. januar 1910 ble det opprettet stilling som administrerende direktør, og Truls Røed ble ansatt.
Banken holdt nå åpent hver dag - en av ukedagene skulle være på Åmot.

Det var bankdag i Vikersund Gård.

I 1893 flyttet Modum Sparebank inn i sitt første bankbygg i Vikerundgata.
Det nye bankbygget i Vikersund ble tatt i bruk i mars 1983.

I 2001 ble det bygget på en 3. etasje

Filialen i Strandgata hadde lokaler i Søderbergbygget.
Filialen i Geithus holdt til i Solheimgården.
Filial Enger holdt til i Ekengården.