Bli #julegiver - søk stiftelsen der du bor

Vi er fire sparebankstiftelser, alle eiere i SpareBank1 Sørøst-Norge, som går sammen om å gi ekstra millioner i gavemuligheter i et felles Julegiver-initiativ.

Nedenfor finner du lenke til stiftelsen som holder til i nærheten av ditt lag eller forening.

Sparebankstiftelsenes geografiske område

SpareBank 1 Stiftelsen BV

Sparebankvirksomhet i Buskerud og Vestfold har bidratt til å skape stiftelsens verdier. 

Organisasjoner tilhørende kommunene Larvik, Sandefjord, Horten, Holmestrand, Drammen, Øvre Eiker, Lier, Kongsberg, Flesberg og Rollag kan søke om gavetildeling.

Sparebankstiftelsen Telemark

Sparebankvirksomhet i Telemark har bidratt til å skape stiftelsens verdier. 

Vurderer du å søke gave kan det søkes om gave fra lag og organisasjoner tilhørende kommunene hvor SpareBank 1 Sørøst-Norge har sin virksomhet i Telemark.


Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum

Sparebankvirksomhet i Modum har bidratt til å skape stiftelsens verdier. Stiftelsen sikrer at kapitalen som er opparbeidet i SpareBank 1 Modum forblir i lokalsamfunnet. 

Stiftelsen prioriterer primært kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad ved vurdering av gavesøknader.

Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg

Sparebankvirksomhet i Nøtterøy og Tønsberg har bidratt til å skape stiftelsens verdier.

Vurderer du å søke om gave er det primært søknader fra dette lokalområdet som blir prioritert.


Om sparebankstiftelsene

  • De fem største eierne av SpareBank 1 Sørøst-Norges egenkapitalbevis er sparebankstiftelser.
  •  De deler av bankens overskudd ved å gi tilbake til lokalsamfunnet.
  • Sparebanktiftelsene støtter lokale prosjekt som skaper engasjement, har verdi over tid – og som er til nytte og glede for mange.
Video placeholder image

Film om sparebankstiftelsene. Hvilken gave husker de best?