Hva er det høyeste beløpet jeg kan betale med bankkort for ungdom?

I Norge er grensen 300.000 kroner i løpet av 4 dager for varekjøp med bankkort for ungdom, mens i utlandet er grensen 100.000. Husk at enkelte kjøpesteder kan ha satt lavere grense.  

Se hva som er det høyeste beløpet du kan betale med: