Hvordan administrerer jeg mine prisavtaler?

Denne funksjonen er tilgjengelig i Etablert 5 ansatte og Stor etablert, full pakke.

Du kan fritt endre på eksisterende prisavtaler. Du kan fjerne, endre eller legge til produkter og kunder når som helst. Endringer påvirker kun tilbud, ordre eller faktura du oppretter etter at endringene i avtalen er lagret.

1. Gå til Salg og Prisavtaler i menyen. Her finner du en oversikt over alle prisavtalene dine. 

2. Øverst i oversikten finner du faner der du kan sortere prisavtalene på Alle, Aktive eller Inaktive prisavtaler. 


3. For å redigere en prisavtale trykker du på linjen til avtalen. 

4. I selve avtalen kan du endre på informasjon under fanene Detaljer, Produkter og Kunder

5. Du avslutter eller sletter en prisavtale ved å trykke på de tre prikkene oppe til høyre og velge Avslutt prisavtale eller Slett prisavtale