eFaktura for bedrifter

Elektronisk fakturatjeneste, også kalt eFaktura, gjør det enklere å sende og motta fakturaer.

  • Du kan enkelt sende eFaktura til privatpersoner, bedrifter og det offentlige.
  • eFaktura fungerer uansett hvilken nettbank kundene bruker.
  • Du innfrir offentlige bedrifters krav om å motta efaktura i EHF-format (elektronisk handelsformat).Slik fungerer eFaktura


Usikker på om bedriftskunden 
kan motta eFaktura?

På elektroniskfaktura.no kan du sjekke ut hvilke bedrifter som kan motta eFaktura.