Hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon. Det er et godt alternativ for bedrifter som vil sikre sine ansatte en livsvarig pensjon.

Høyere sparing for kvinner bidrar til en mer rettferdig pensjonsordning. Det tar sikte på lik pensjon mellom kvinner og menn da kvinner har en gjennomsnittlig høyere levealder.
Dere kan velge med hvor stor grad av risiko pengene skal investeres.

Hva er hybridpensjon?

I likhet med innskuddspensjon setter arbeidsgiver av en fast prosentsats av den ansattes lønn til pensjon. Prosentsatsen er lik for alle ansatte, og man kan velge garanti mot negativ avkastning. I motsetning til innskuddspensjon kan man velge å regulere pensjonskapitalen hvert år i forhold til lønnsveksten. Ved død går pensjonen til den ansatte tilbake til pensjonsfondet. Fordi hybridpensjon kan gi utbetaling hele livet, vil kvinner generelt få mer igjen for en slik ordning da de har høyere gjennomsnittlig levealder enn menn.


Topp avkastning på pensjonspengene

Høy avkastning og lav risiko er viktig når man sparer til pensjon. SpareBank 1 ligger helt i tet i de vanligste konkurrentsammenligningene. Pensjonspengene settes i samme fond som innskuddspensjon og  investeringsstrategien er den samme for de to pensjonstypene. Du kan se en uavhengig oversikt over historisk avkastning på norskpensjon.no.


Lik pensjon for kvinner og menn

Hybridpensjon gir kvinner et tillegg som gjør at de er sikret pensjon de årene de i gjennomsnitt lever lenger enn menn. 


Allerede kjøpt hybridpensjon?

Logg inn for å se avtalen

Hybridpensjon leveres av SpareBank 1 Forsikring

Automatisk oppdatering med a-meldingen

Fremover vil informasjon fra a-meldingen bli delt med pensjonsselskapene. Dette gir flere fordeler for deg som kunde: 

  • Mindre rapportering
  • Bedre oversikt og enkel kommunikasjon
  • Sikrer arbeidstakere korrekt pensjon

For at vi skal kunne hente informasjon fra a-meldingen må du bekrefte at vi er din pensjonsleverandør!

Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedrfiten til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.

 

Kjære bedriftskunder – tusen takk

Vi er stolte og takknemlige for å ha
blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene for
fjerde år på rad. Takk for tilliten.

Les mer om undersøkelsen

Aalunds Bedriftspensjonsbarometer er Norges største og ledende kundeundersøkelse for tjenestepensjon.

Hva lurer andre på?