Valgkomiteen

SpareBank 1 SR- Bank ASA's valgkomité.


Komitémedlemmer 2016-18

Leder: Per Sekse, Sandnes

Medlemmer: 
Helge Baastad, Oslo
Kristian Eidesvik, Haugesund
Kirsti Tønnessen, Stavanger
Tom Tvedt, Oslo

 

Kandidater til SpareBank 1 SR-Banks styre og valgkomité

Aksjeeiere oppfordres til å foreslå kandidater til SpareBank 1 SR-Banks styre og valgkomité. Kandidatene bør være egnet til å være representanter i SpareBank 1 SR-Bank ASA's styrende organer.

Forslaget som bør inkludere navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV sendes til epost administrasjon@sr-bank.no, eller med post til SpareBank 1 SR-Bank v/administrasjonen, Postboks 250, 4066 Stavanger