Valgkomiteen

SpareBank 1 SR- Bank ASA's valgkomite.


Medlemmer 2016

Leder: Per Sekse, Sandnes

Medlemmer: 
Helge Baastad, Oslo
Kristian Eidesvik, Haugesund
Kirsti Tønnessen, Stavanger
Tom Tvedt, Oslo

 

Kandidater til SpareBank 1 SR-Banks styre og valgkomité

Aksjeeiere oppfordres til å foreslå kandidater til SpareBank 1 SR-Banks styre og valgkomité. Forslag bør inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV. 

Forslag kan sendes til administrasjon@sr-bank.no, eller SpareBank 1 SR-Bank v/administrasjonen, Postboks 250, 4066 Stavanger 

 


 

Forslag til representanter i SpareBank 1 SR-Bank ASA's styrenede organer:

Aksjeeiere som ønsker å fremme forslag på personer som de mener er egnet til å være representanter i SpareBank 1 SR-Bank ASA's styrende organer, kan sende disse til bankens administrasjon som videreformidler disse til valgkomiteen.

Forslag bør inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV, og sendes til:
SpareBank 1 SR-Bank ASA, Administrasjonen, Postboks 250, 4066 Stavanger

E-post: administrasjon@sr-bank.no