Virksomhetsstyring

Valgkomiteen

SpareBank 1 SR- Bank ASA's valgkomite.


Medlemmer 2016

Leder:
Per Sekse, Sandnes

Medlemmer:
Hilde Lekven, Bergen 
Helge Baastad, Oslo
Thomas Fjelldal Gaarder, Bergen  (valgt av de ansatte) 

Varamedlemmer:
Anne Nystrøm Kvale, Stavanger (valgt av de ansatte)


 

Forslag til representanter i SpareBank 1 SR-Bank ASA's styrenede organer:

Aksjeeiere som ønsker å fremme forslag på personer som de mener er egnet til å være representanter i SpareBank 1 SR-Bank ASA's styrende organer, kan sende disse til bankens administrasjon som videreformidler disse til valgkomiteen.

Forslag bør inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV, og sendes til:
SpareBank 1 SR-Bank ASA, Administrasjonen, Postboks 250, 4066 Stavanger

E-post: administrasjon@sr-bank.no