FATCA og CRS

I tiden fremover vil norske banker spørre sine kunder om de er skattepliktige i andre land enn Norge. Bakgrunnen for dette er innføringen av gjensidig skatterapportering mellom Norge og flere andre land.


Hva er FATCA?

Norge og USA signerte i 2013 en avtale om gjensidig utveksling av kontoopplysninger og gjennomføring av FATCA. Avtalen forplikter Norge til å ha regler som pålegger norske finansinstitusjoner blant annet å identifisere kunder som er amerikanske statsborgere og rapportere opplysninger om deres finansielle konti. Opplysningene oversendes av norske skattemyndigheter til amerikanske skattemyndigheter på årlig basis. Bakgrunnen for disse reglene er at amerikanske statsborgere i kraft av sitt statsborgerskap er skattepliktige til USA og plikter å levere amerikansk selvangivelse.

Hva er CRS?

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har på bakgrunn av FATCA utarbeidet en standard for automatisk utveksling av skatteopplysninger om finansielle konti, vedtatt i juli 2014. Standarden kalles ofte «the Common Reporting Standard» (CRS) og bygger på FATCA-avtalene USA inngår med andre land. Fysiske personer regnes som skattemessig bosatt i de land der de er skattepliktige på grunnlag av bosted eller lignende kriterier etter landets interne regler. En fysisk person kan være skattemessig bosatt i flere land.

Hva vil det si for kundene våre?

Personkunder

For deg som personkunde betyr dette at banken vil spørre om statsborgerskap og hvilke land du har skatteplikt til. Dersom du er skattepliktig til andre land, vil nødvendig informasjon bli videreformidlet til Skattedirektoratet. De vil foreta endelig oversendelse av relevant informasjon til disse landenes skattemyndigheter.

Det er viktig å besvare bankens henvendelser vedrørende dette, siden banken er forpliktet til å registrere informasjon på alle kunder.

Bedriftskunder

Rapporteringsplikten gjelder også for bedriftskunder. I praksis vil dette gjelde for selskaper hvor utenlandske eiere har mer enn 25 prosent eierandel. Undersøkelsen vil være tilsvarende den som gjøres for å identifisere reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsregelverket.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål vedrørende FATCA eller CRS, kan du kontakte oss på e-post kundesenter@sr-bank.no.

Les mer om FATCA og CRS på Skatteetatens hjemmesider.