Søke om avdragsfrihet på billån

Dersom det er mindre enn 14 dager til neste forfall vil avdragsfrihet gjelde fra førstkommende måned.

Husk at om søknad innvilges så øker terminbeløpet i resten av nedbetalingsperioden.  Det koster kr 750,- å gjøre denne endringen.