Hvor kan jeg ta ut valuta?

Du kan ta ut valuta i flere minibanker. Velg Finn kontor nederst på siden, velg Alle kontorer, Uttak av valuta.