Hvordan endrer eller sletter jeg en AvtaleGiro?

Endre AvtaleGiro: Du kan endre trekkonto eller månedlig beløpsgrense for den enkelte AvtaleGiro i mobilbank eller nettbank. Dette gjøres under Betaling – AvtaleGiro.

Forfallsdato på AvtaleGiroen er noe du avtaler med betalingsmottakeren. Ta derfor kontakt med den du betaler til for å endre den faste betalingsdatoen. Hvis du bare vil endre på en enkelt betaling kan du gjøre det under Forfall.

Slette AvtaleGiro: Du kan slette en AvtaleGiro-avtale i mobilbank eller nettbank. Dette gjøres under Betaling – AvtaleGiro.

Hvis det er en enkelt regning som ikke skal betales kan du stoppe denne under Forfall. Når den er stoppet vil den etter en stund slettes av seg selv.