• Det kan være flere årsaker til dette. Ta kontakt med Kundesenteret på telefon 915 02002 for hjelp.