• Rentesatser og gebyrer finner du under det aktuelle produkt på vår hjemmeside. De vil også fremkomme når du benytter våre kalkulatorer. Generelt er det slik at jo mer egenkapital du har, jo lavere rente vil du få tilbud om.