Assistenten svarer "Jeg vet ikke hva du spør meg om" – hva betyr det?

Når du får dette svaret, har du spurt om noe som vi foreløpig ikke kan svare på. Det kan også være du har spurt om saldo eller overføring på en måte som vi ikke har tenkt på selv.

Vi vil fremover forsøke å lære av alt du spør assistenten om, og gjøre tjenesten enda bedre.