Lukk vinduet

Priser for personkunder

Skriv ut

Vi tar forbehold om feil i prislisten. 

 

BETALING  
Betalingstjenester (Nettgiro, mobilgiro, telegiro, AvtaleGiro, eFaktura) Pris
Fri Bruk og Ung 0 kr
Ordinær pris 3 kr
Flexilån 5 kr
Stoppe eller sperre betalingsoppdrag 5 kr
Starte stoppet AvtaleGiro 3 kr
Melding pga. manglende dekning
10 kr
Oblatkvittering  25 kr
   
Brevgiro
Per giro + porto iht. Postens satser
 
12 kr
Kvitteringsliste
10 kr
             Kvitteringsoblat  25 kr
Retur pga. feil eller mangler
 120 kr
Månedskostnad
 20 kr
Etableringspris
250 kr
   
Overføring mellom egne kontoer 0 kr
Overføring fra kredittkort til egen konto 1 % av overført beløp, min 25 kr
Nettbank og innlogging Pris
Første kodebrikke 0 kr
Ekstra kodebrikke 100 kr
Ny kodebrikke 100 kr
Engangskode på mobil 0 kr
BankID på mobil  0 kr
   
PIN over nett første gang 0 kr
PIN over nett påminnelse  7 kr
   
Søk i arkivet, eldre enn 6 md. 5 kr per søk
   
Telefonbanktjenester Pris
Bestille kontoutskrift per post 12 kr
Spørretjenester   6 kr
   
SMS-tjenester  Pris
SMS-Bank for kunder under 18 år 1 kr
SMS-Bank for kunder over 18 år 3 kr
SMS-varsling 3 kr
Godkjenne eFaktura per SMS  3 kr
SMS-kvittering til betalingsmottaker 5 kr
   
Manuelle tjenester og produksjon Pris
Manuell giro 150 kr
Manuell overføring mellom egne kontoer / andres kontoer  150 kr
Tillegg for manglende utfylt giro  50 kr
Utbetalingsanvisning  200 kr
Utbetalingsanvisning innløsing - kun kreditering av konto i SNN 30 kr
Bankremisse/gavesjekk - tilbys kun kunder i SNN  75 kr
Avslutning og oppgjør av konto  100 kr
Tilleggsforsendelse av dokumenter  12 kr
Manuell produksjon av kontoutskrift/årsoppgave   150 kr
Manuell produksjon av bilag, kvittering og lignende  150 kr
Manuell produksjon av veihjelpsbevis  100 kr
Manuell produksjon av reiseforsikringsbevis  100 kr
Elektronisk innhenting av bilagskopi fra Nets  
         Bilag mindre enn 2 år gamle 107 kr
         Bilag eldre enn 2 år gamle 637 kr
Manuell innhenting av bilagskopi fra Nets 637 kr
Manuell opprettelse av fast oppdrag  
         Innen SNN uten melding 0 kr 
         Innen SNN med melding 10 kr 
         Til annen bank uten melding  10 kr 
         Til annen bank med melding  15 kr 
   
mCASH  
For priser, se https://mca.sh/priser  
   
BETALING UTLAND  
Utland Pris
SWIFT ut  
Papirbasert betaling (manuell registrering i banken) 300 kr
SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal) 30 kr
Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal) 50 kr
Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT ut
 
   
SWIFT inn  
SEPA-betaling 30 kr
Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling 50 kr
Innenlands betaling i NOK 0 kr
Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
Klikk her for ytterligere informasjon om SWIFT inn 
 
   
Tilleggs- og hastetjenester  
Tillegg for hastebetaling 250 kr
Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger 250 kr
Meldingsreparasjon 100 kr
Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto 0 kr
Opprettelse og endring av fast oppdrag 100 kr
Fax/e-post- bekreftelse til mottaker eller avsender 100 kr
Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag 100 kr
Kansellasjon av utført betaling 250 kr
Reklamasjon/etterlysning av utført betaling 250 kr
Vi har lagd en forklaring til de enkelte elementene og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.
Klikk her for ytterligere informasjon om tilleggs- og ekstratjenester
 
KORT  

Med Fri Bruk betaler du ingen gebyrer ved bruk av kort og elektroniske betalingstjenester.
Les mer og bestill Fri Bruk

SpareBank 1 Visa Pris 
Årspris  
Ordinær 290 kr 
Fri bruk 250 kr 
   
Uttak  
Fri bruk  
         Uttak i SNN minibanker 0 kr 
         I andre minibanker 7 kr 
Ordinær   
         I SNN minibanker i bankens åpningstid 5 kr 
         I SNN minibanker utenfor bankens åpningstid 7 kr 
   
Visa kontantuttak i Norge og utlandet  
         Minibank 30 kr
+ 0,5 % av beløp
         Manuelt uttak i bank 60 kr
+ 0,5 % av beløp
         Valutapåslag ved bruk i utlandet 1,75 %
   
Varekjøp inkludert kontantuttak  
         Fri Bruk 0 kr 
         Ordinær 2 kr 
   
Erstatningskort  100 kr 
   
SpareBank 1 Visa Electron Pris
Årspris  
         Ordinær 200 kr 
         Fri Bruk 200 kr 
         Ung 0 kr 
   
Uttak  
Fri Bruk og Ung   
         Uttak i SNN minibanker 0 kr 
         I andre minibanker 7 kr 
Ordinær  
         I SNN minibanker i bankens åpningstid 0 kr 
         I SNN minibanker utenfor bankens åpningstid 2 kr 
         I andre minibanker 7 kr 
   
Visa kontantuttak i Norge og utlandet  
         Minibank 30 kr
+ 0,5 % av beløp 
         Manuelt uttak i bank 60 kr
+ 0,5 % av beløp
   
Varekjøp inkludert kontantuttak  
         Fri Bruk og Ung 0 kr 
         Ordinær 2 kr 
   
Erstatningskort 100 kr 
   
SpareBank 1 Kredittkort  
Årspris 0 kr 
Tilleggskort 0 kr 
Kontantuttak*  
         I minibank 35 kr
 + 1 % av beløp
         I kasse
75 kr
+ 1 % av beløp
*Merk at bruk av kortet hos Posten regnes som kontantuttak i kasse  
Overføre fra kredittkort til konto 1 % av overført beløp, minimum 25 kr
Nominell rente 1,75 % per måned 
Valutapåslag 1,75 %
Purreomkostninger 57 kr
Omkostninger ved overtrekk 125 kr
Erstatningskort 0 kr
Fakturagebyr
Papirfaktura
 
35 kr
eFaktura
0 kr
   
 Visa gavekort - kun kjøp på snn.no Pris
Lading   40 kr
Gavekortomslag 10 kr
Porto, gavekort med verdi inntil 1199 kroner 10 kr
Porto, gavekort med verdi over 2000 kroner (sendes rekommandert) 110 kr
Kurspåslag 1,75 %
Varekjøp 0 kr
Månedlig admingebyr etter kortets utløpstid (gjelder kort med restsaldo) 50 kr
Overføring av restsaldo til nytt kort etter utløpsdato 60 kr
   
SPARING/INNSKUDD  
Barn og unge Rente 
PM Brukskonto barn /PM Brukskonto Ung 0,10 %
Sparekonto Ung* 1,00 %
Labb og Line Sparekonto* 1,00 %
 *6 frie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet, minimum 20 kroner  
   
Boligsparing for unge Rente
Boligsparing for unge (BSU) 3,10 %
LOFavør BSU 3,35 %
StartBSU  
         Under 34 år 3,10 %
         Over 34 år 1,55 %
   
LOfavør Rente
LOfavør Sparekonto* 0,55 % 
*12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket med 1 % av uttaksbeløpet, og ingen minimumsbeløp.  
   
Sparekonto* Rente 
Sparekonto 0,55 % 
*12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket med 2 % av uttaksbeløpet, minimum 20 kroner.  
   
Øvrige konto Rente 
Brukskonto og Fri Bruk* 0,05 %
Depositumskonto 0,20 %
         Opprettelse av konto i nettbank 500 kr
         Opprettelse av konto i lokalbank 1000 kr
IPA høyrente (ikke nytegning av avtale) 0,55 %
Starthjelpkonto 0,55 %
*Overtrekk er ikke tillatt. Overtredelse av bestemmelse gir rente 18 %.  
   
 Fastrenteinnskudd Rente 
12 måneder binding. Minimum 50 000 kroner. 1,50 %
Ved brudd på fastrenteinnskuddavtalen vil det påløpe et gebyr på 3 % pro anno av uttaket for resten av løpetiden.  
   
 Aksjetjeneste i nettbank og mobilbank Pris
Kurtasje 0,05 % per handel, min.95 kr
Standardløsning med 15 min. forsinkelse 0 kr per md.
Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde (privat) 0 kr per md.
Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (privat) 135 kr per md.
Market Monitor uten ordredybde (privat) 210 kr per md.
Market Monitor med ordredybde (privat) 320 kr per md.
Market Monitor uten ordredybde (proff) 545 kr per md.
   
Verdipapirer - omkostninger ved kontohold / årsgebyr VPS Pris
Samlet verdi per 31.12:  
0-99 999 kr 0 kr
100 000-999 999 kr 225 kr
1 000 000-9 999 999 (per påbegynte million) 300 kr
10 000 000 og over (per påbegynte million) 325 kr 
Se utfyllende prisliste på Markets  
   
LÅN  
Billån Rente
Billån med salgspant Fra 3,95 %* 
*Beste rente gjelder for LOfavør-kunder med en egenkapital på 35 % eller mer   
   
Depositumslån Rente
Depositumslån
 9 % (eff. 14,98 %)
Etableringsgebyr 1250 kr
Depositumslån LO 7 % (eff. 11,87 %)
Etableringsgebyr 625 kr
   
Forbrukslån Rente
Forbrukslån Fra 16,50 %
Forbrukslån ungdom Fra 16,50 %
   
Boliglån Rente
Beste rente forutsetter at lånet er kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi.  
Under 2 000 000 kroner (effektiv rente* beregnet av 1 mill) Fra 2,80 % (eff. 3,0 %)
Fra 2 000 000 kroner (effektiv rente* beregnet av 2 mill) Fra 2,50 % (eff. 2,61 %)
*Effektiv rente er beregnet ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 60 kroner  
   
Flexilån Rente
Rammelån med sikkerhet innenfor 70 %. Beste rente forutsetter at lånet er kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 70 % av boligens verdi. Flexilån krever førsteprioritetspant i boligen.  
Under 2 000 000 kroner Fra 2,90 % (eff. 3,11 %)*
Fra 2 000 000 kroner Fra 2,60 % (eff. 2,65 %)**
*Effektiv rente er beregnet av 1 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 75 kroner.  
**Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 75 kroner.  
   
Boliglån for unge Rente
Beste rente forutsetter at du er under 34 år. I tillegg må lånet være kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi. Boliglån for unge krever førsteprioritetspant i boligen.  
Boliglån for unge - uansett lånebeløp Fra 2,15 % (eff. 2,26 %)*
LOfavør Ung - uansett lånebeløp Fra 1,90 % (eff. 1,99 %)**
*Effektiv rente er beregnet av 2 mill, ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering 4000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 60 kroner.  
**Effektiv rente er beregnet av 2 mill,  ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering 2000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 60 kroner.  
   
Boliglån for unge LO fastrente  
Innenfor 75 %, 3 års bindingstid 1,95 % (eff. 2,05 %)*
Innenfor 75 %, 5 års bindingstid 2,30 % (eff. 2,41 %)*
Innenfor 75 %, 10 års bindingstid 2,95 % (eff. 3,07 %)*
Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kr. med løpetid 25 år, etablering på 2000 kroner, depot på 1000 kroner og terminomkostninger på 60 kr  
   
Byggelån Rente
Rente av benyttet beløp 6,95 %
   
Fastrentelån Rente
Innenfor 75 %, 3 års bindingstid 2,10 % (eff. 2,21 %)*
Innenfor 75 %, 5 års bindingstid 2,40 % (eff. 2,51 %)*
Innenfor 75 %, 10 års bindingstid 3,05 % (eff. 3,18 %)*
*Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kroner med løpetid 25 år, etablering på 4000 kroner, depot på 1000 kroner og terminomkostninger på 60 kroner  
   
Omkostninger  
Etableringsomkostninger:  
Boliglån  Fra 4000 kr
Byggelån 0,25 %, min 10 000 kr
Salgspantlån Fra 1600 kr
Forbrukslån 1250 kr
Forbrukslån unge 950 kr
   
Terminomkostninger:  
Boliglån 60 kr
Flexilån 75 kr
   
VALUTA, REISESJEKK OG MYNTRULL
Valuta - kontanter Pris
Salg av valuta, egne kunder (kun automat) 0 kr
Salg av valuta andre kunder (kun automat) 75 kr
   
Reisesjekker  
Tilbakekjøp av reisesjekker (per sjekk), egne kunder/alliansekunder 30 kr, maks
150 kr
   
Mynttelling/veksling Pris
Kjøp av mynt, per rull, kunder i SNN 15 kr
Telling av mynt  
Kreditering av konto 0 kr
Ut kontant 50 kr

 

 
Sist endret 08.09.2016