Close window

Priser for personkunder

Print

Vi tar forbehold om feil i prislisten. 

 

BETALING  
Nettbank Pris

Betaling av regning (også eFaktura), ordinær pris

3 kr
Betaling av regning (også eFaktura), Fri Bruk og fordelspakken Ung 0 kr
Betaling av giro fra flexilånskonto 5 kr
Overføring mellom egne kontoer 0 kr
Overføre fra kredittkort til konto 1 % av overført beløp
min. 25 kr
Oblatkvittering 25 kr
PIN over nett 1. gang kr 0 deretter kr 7 pr. gang
Stoppe eller sperre oppdrag i forfallsregister/betalingsoppdrag 5 kr
Søk i arkiv (eldre enn seks måneder) 5 kr
AvtaleGiro Pris
Ordinær pris 3 kr
Fri Bruk 0 kr
Stoppe eller sperre bet. i telefonbank/nettbank 3 kr
Melding på grunn av manglende dekning 10 kr
Oblatkvittering 25 kr
Faste oppdrag Pris
Fast overføring med melding til konto i annen bank 15 kr
Fast overføring med melding innen SNN 10 kr
Fast overføring uten melding innen SNN 0 kr
BrevGiro Pris Pris fra 01. februar 2016
Betaling av giro (porto kommer i tillegg) 10 kr 12 kr
Kvitteringsliste 9 kr 10 kr
Kvitteringsoblat 25 kr 25 kr
Brevgiro returnert pga feil/mangler 100 kr 120 kr
Månedspris   20 kr
Etablering av brevgiroavtale   250 kr
   
Giro Pris
Giro belastes konto i kasse, inkludert kvittering 150 kr
Giro på forfallsregister 150 kr
Tillegg for manglende utfylt giro 50 kr
Manuelle oppdrag Pris
Innløsning av utbetalingsanvisning- ved kreditering av konto i SNN 30 kr
Manuell overføring mellom kunder i SNN
Tjenesten tilbys i våre elektroniske kanaler: Nettbank, Telefonbank, Mobilbank og SMS-bank
 
150 kr
Manuell overføring til 3.mann innen SNN (føres som giro i kasse) 150 kr
Telefonbank Pris
Betaling av regning, ordinær pris 3 kr
Betaling av regning, Fri Bruk og fordelspakken Ung 0 kr
Betaling av giro fra flexilånskonto 5 kr
Oblatkvittering 25 kr
Spørring på forfallsregister 0 kr
Bestilling av kontoutskrift 12 kr
Stoppe eller sperre oppdrag i forfallsregister/betalingsoppdrag 5 kr
Mobilbank Pris
Betaling av regning (også efaktura), ordinær pris 3 kr
Betaling av regning (også efaktura), Fri Bruk og fordelspakken Ung 0 kr
Betaling av giro fra flexilånskonto 5 kr
Overføring mellom egne kontoer 0 kr  
Oblatkvittering 25 kr  
SMS-varsling i nettbank og mobilbank 3 kr  
BankID Pris  
Etablering av kodebrikke 0 kr
Etablering av tilleggsbrikke (ekstra brikke + ved mistet kodebrikke) 100 kr
Bruk av kodebrikke (både hovedbrikke og tilleggsbrikke) 0 kr
Engangskode på mobil 0 kr
BankID på mobil 0 kr
SMS-bank Pris  
Per melding, ordinær pris 5 kr
Per melding, Fri Bruk og fordelspakken Ung 3 kr
SMS-tjenester  
Godkjenning av eFaktura på SMS 3 kr
SMS-kvittering til betalingsmottaker 5 kr
Utland Pris
SWIFT ut  
Papirbasert betaling (manuell registrering i banken) 300 kr
SEPA-betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal) 30 kr
Ordinær betaling (oppdrag levert i elektronisk kanal) 50 kr
   
SWIFT inn  
SEPA-betaling 30 kr
Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling 50 kr
Innenlands betaling i NOK 0 kr
   
Tilleggs- og ekstratjenester  
Tillegg for hastebetaling + 250 kr
Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger + 250 kr
Meldingsreparasjon + 100 kr
Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto 0 kr
Opprettelse og endring av fast oppdrag 100 kr
Fax/e-post- bekreftelse til mottaker eller avsender + 100 kr
Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag 100 kr
Kansellasjon av utført betaling 250 kr
Reklamasjon/etterlysning av utført betaling 250 kr
   
Vennligst se bankens hjemmeside for utfyllende forklaring av prislisten. Der finner du også en nærmere beskrivelse av hvilke krav som stilles til opplysninger på betalinger til utland.
Her kan du lese mer om betaling til utland
 
Valuta - kontanter Pris
Salg av valuta i minibank, egne kunder 0 kr
Salg av valuta andre kunder 75 kr
Reisesjekker  
Tilbakekjøp av reisesjekker (per sjekk), egne kunder/alliansekunder 30 kr, maks
150 kr
Bankremisser/gavesjekker Pris
Bankremisse, kunder i SNN 75 kr
Gavesjekk med omslag, kunder i SNN 75 kr
Gavesjekk med omslag, kunder i andre banker 100 kr
Visa gavekort (selges kun på nett via snn.no)  
Lading 40 kr
Gavekortomslag 10 kr
Porto (forsendelse med verdi inntil 1.199 kroner) 10 kr
Porto (forsendelse med verdi fra 2.000 kroner. Rekommandert) 110 kr
Kurspåslag

1,75 %

Varekjøp 0 kr
Månedlig admin. gebyr etter kortets utløpstid (gjelder kort med restsaldo) 50 kr
Overføring av restsaldo til et nytt kort etter utløpsdato 65 kr
Mynttelling/veksling Pris
Kjøp av mynt, per rull, kunder i SNN 15 kr
Telling av mynt  
Kreditering av konto 0 kr
Ut kontant 50 kr
Depositumskonto  
Depositum åpning egne kunder i nettbanken (utleier) 500 kr
Depositum åpning egne kunder i lokalbanken (utleier) 1 000 kr
Øvrige priser Pris
Kjøp/innløsning av utgåtte norske sedler 1 %, min. 75 kr
Årsoppgaver 150 kr
Kontoutskrift (originalutskrift) 0 kr
Tilleggsforsendelse per telefax (bilag, utskrift e.l.) 12 kr
Tilleggsforsendelse per post (bilag, utskrift e.l.) 12 kr
Kopi av kontoutskrift bestilt per telefon eller i lokalbanken 150 kr
Kopi av bilag/kontoutskrift fra filmkort/sjekker 150 kr
Kopi av bank-/postgirooppdrag/sjekk eldre enn 24 måneder 500 kr
Kopi av bank-/postgirooppdrag/sjekk under 24 måneder 103 kr
Avslutning av kundeforhold, overføring til annen bank, per konto 75 kr
Manuell produksjon av veihjelpsbevis 100 kr
Manuell produksjon av reiseforsikringsbevis 100 kr
KORT  

Med Fri Bruk betaler du ingen gebyrer ved bruk av kort og elektroniske betalingstjenester.
Les mer og bestill Fri Bruk

SpareBank 1 Visa Pris
Årspris 290 kr
Årspris med Fri Bruk 250 kr
Erstatningskort 100 kr
Uttak i våre minibanker innenfor bankens åpningstid 0 kr
Uttak i våre minibanker utenom bankens åpningstid 5 kr
Uttak i andre bankers minibanker 7 kr
Uttak i våre minibanker med Fri Bruk 0 kr
Overføre fra kredittkort til konto 1 % av overført beløp
min. 25 kr
Varekjøp inkludert kontantuttak 2 kr
Varekjøp inkludert kontantuttak med Fri Bruk 0 kr
Visa kontantuttak i Norge og i utlandet  
minibank 30 kr + 0,5 % av beløp
manuelt uttak i bank 60 kr + 0,5 % av beløp
kurspåslag ved bruk i utlandet 1,75 %
SpareBank 1 Visa Electron Pris
Årspris 200 kr
Årspris med Fri Bruk 200 kr
Årspris med Ung 0 kr
Erstatningskort 100 kr
Uttak i våre minibanker innenfor bankens åpningstid 0 kr
Uttak i våre minibanker utenom bankens åpningstid 2 kr
Uttak i våre minibanker med Fri Bruk 0 kr
Uttak i våre minibanker med Ung 0 kr
Uttak i andre bankers minibanker 7 kr
Overføre fra kredittkort til konto 1 % av overført beløp
min. 25 kr
Varekjøp inkludert kontantuttak 2 kr
Varekjøp inkludert kontantuttak med Ung 0 kr
Visa kontantuttak i Norge og i utlandet  
minibank 30 kr + 0,5 % av beløp
manuelt uttak i bank 60 kr + 0,5 % av beløp
kurspåslag ved bruk i utlandet 1,75 %
SpareBank 1 Gold Pris
Årspris 0 kr
Tilleggskort 0 kr
Erstatningskort ved tap av kort 0 kr
Kontantuttak i minibank 35 kr + 1 % av beløp
Kontantuttak i kasse 75 kr + 1 % av beløp
merk at bruk av kortet hos Posten regnes som kontantuttak i kasse  
Overføre fra kredittkort til konto 1 % av overført beløp
min. 25 kr
Nominell rente 1,72 % per måned
Valutapåslag 1,75 %
Purreomkostninger 57 kr
Omkostninger ved overtrekk 125 kr
Fakturagebyr (papirfaktura) 35 kr
Fakturagebyr (eFaktura) 0 kr
LÅN  
Billån Pris
Billån med salgspant fra 4,35 % *
* Beste rente gjelder for LOfavør-kunder med en egenkapital på 35 % eller mer  
Depositumslån  
Depositumslån 9,00 % (eff. 14,98 %)
Etableringsgebyr 1250.- kr
Depositumslån LO  
Depositumslån LO 7,00 %
Etableringsgebyr 625.- Kr
Boliglån Pris
Lånet må være kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 75 % av boligens verdi.   
Fra 2 000 000 kroner (effektiv rente* beregnet av 2 mill.)
fra 2,60 % (eff. 2,70 %)
Under 2 000 000 kroner (effektiv rente* beregnet av 1 mill.)
fra 2,90 % (eff. 3,08 %)
* effektiv rente er beregnet ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 50 kroner  
Flexilån Pris

Flexilån - rammelån med sikkerhet innenfor 70 %. Lånet må være kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 70 % av boligens verdi. 

 
Fra 2 000 000 kroner (effektiv rente* beregnet av 2 mill.)
fra 2,70 % (eff. 2,83 %)
Under 2 000 000 kroner (effektiv rente* beregnet av 1 mill.)
fra 3,00 % (eff. 3,24 %)
* Effektiv rente er beregnet ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering på 4000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 75 kroner  
Flexilån krever 1. prioritetspant i boligen  
Boliglån for unge  
Beste rente forutsetter at du er under 34 år. I tillegg må lånet være kvalifisert til å ligge i SpareBank 1 Boligkreditt med sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi.   
Uansett lånebeløp (effektiv rente* beregnet av 2 mill.)
fra 2,40 % (eff. 2,50 %) 
* Effektiv rente er beregnet ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering 4000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 50 kroner   
Boliglån for unge krever 1. prioritetspant i boligen  
LOfavør UNG (uansett lånebeløp, effektiv rente* beregnet av 2 mill.)
fra 2,20 % (eff. 2,29 %)
* Effektiv rente er beregnet ut fra 25 års avdragstid, annuitetslån, etablering 2000 kroner, depot på 1000 kroner og termin på 50 kroner   
Boliglån for unge krever 1. prioritetspant i boligen  
Byggelån Pris
Rente av benyttet beløp

6,95 %

Fastrentelån Pris
Innenfor 75 prosent, 3 års bindingstid 2,45 %
Effektiv rente * 2,55 %
Innenfor 75 prosent, 5 års bindingstid 2,65 %
Effektiv rente * 2,76 %
Innenfor 75 prosent, 10 års bindingstid 3,40 %
Effektiv rente * 3,53 %
* Effektiv rente er beregnet ut fra månedlige terminer og lånebeløp på 2 mill. kr. med løpetid 25 år, etablering på 4000 kroner, depot på 1000 kroner og terminomkostninger på 50 kr  
Forbrukslån Pris
Rente forbrukslån  fra 16,50 %
Rente forbrukslån ungdom fra 16,50 %
Omkostninger Pris
Etableringsomkostninger boliglån fra 5000 kr
Terminomkostninger boliglån 50 kr
Terminomkostninger flexilån 75 kr
Etableringsomkostninger byggelån 0,25 %, min. 10.000 kr
Etableringsomkostninger salgspantlån fra 1600 kr
Etableringskostnader forbrukslån 1250 kr
Etablerinsomkostninger forbrukslån ungdom 950 kr
SPARING/INNSKUDD  
Boligsparing for ungdom (BSU) (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris
Rente på BSU-kontoen

3,70 % (3,40 %)

StartBSU (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris
Rente på StartBSU-kontoen 3,70 % (3,40 %)
Rente på StartBSU-kontoen 34 år og eldre 1,85 % (1,70 %)
LOfavør BSU (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris 
Rente på BSU-kontoen  3,95 % (3,65 %)
Sparekonto Ung (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris
6 frie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet
1,30% (1,00 %)
Sparekonto med bonus (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris
Grunnrente på konto 0,10%
Bonusrente på konto ved sparing uten uttak i 12 måneder
(maks 150 000 kroner pr konto og maks 1 konto pr kunde)
1,50 % (1,00 %*)
*For avtaler inngått før 25.11.2015 vil bonusrenten være 1,50 % frem til avtaleperioden er ferdig og bonusrenten godskrevet konto. For alle nye avtaler som tegnes etter 25.11.2015 er bonusrenten 1,00 %.  
Labb og Line sparekonto (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris
6 frie uttak i året, deretter koster hvert uttak 2 % av uttaksbeløpet 

1,30 % (1,00 %)

LOfavør sparekonto (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris
12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket med 1,00 % av uttaksbeløpet, og ingen minimumsbeløp 

 

0-499 999 kroner 

1,00 % (0,70 %)

500 000-7 999 999 kroner 

1,30 % (0,80 %)

8 000 000 kroner og over 

1,20 % (0,70 %)

Plasseringskonto (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris
12 frie uttak per år, samt uttak av siste års rente. Utover dette prises uttaket med 2,00 % av uttaksbeløpet, min kr 20,-  
0 - 99 999 kroner

0,50 %

100 000 - 499 999 kroner

1,00 % (0,70 %)

500 000 - 7 999 999 kroner

1,30 % (0,80 %)

8 000 000 kroner og over 

1,20 % (0,70 %)

IPA høyrente (Nye priser gjelder fra 25. november 2015) Pris
Rente på IPA høyrentekonto  1,00 % (0,70 %)
Fastrenteinnskudd Pris
Bindingstid 12 måneder. Minimumsbeløp er 50.000 kr.  1,50 %
Ved brudd på fastrenteinnskuddsavtalen, vil det påløpe et gebyr på 3 % pro anno av uttaksbeløpet for resten av løpetiden.
 
Depositumskonto Pris
Rente på depositumskonto  0,50 %
Verdipapirer Pris
Omkostninger ved kontohold/Årsgebyr VPS:  
Samlet verdi per 31.12 under 100 000 kr 0 kr
verdi 100 000-1 000 000 kr 225 kr
verdi 1 000 000-10 000 000 (per påbegynte million) + 75 kr
verdi over 10 000 000 (per påbegynte million) + 25 kr
Aksjetjenesten i nettbanken Pris
Standard løsning med 15 minutters forsinkelse 0 kr per md.
Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde (privat) 15 kr per md.
Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde 5 nivåer (privat) 135 kr per md.
Market Monitor uten ordredybde (privat) 210 kr per md.
Market Monitor med ordredybde (privat) 320 kr per md.
Lønnskonto (brukskonto) Pris
Rente på lønnskonto 0,05 %
Overtrekk på lønnskonto er ikke tillatt. Overtredelse av bestemmelse gir rente. 18 %
Brukskonto Ung Pris
Rente på brukskonto Ung 0,10 %
Budsjettkonto  Pris
Inntil 14 999 kr 0,05 %
fra 15 000 kr
0,05 %

 

 
Last amended 20.11.2015