Lukk vinduet

Prisliste

Skriv ut
 
 
Prisliste - sist oppdatert 24.06.2016 Gjeldende fra 24.06.2016  
   
PRISER FOR PERSONKUNDER  
AvtaleGiro Pris
Pris 2,00
Melding om ikke utført betaling 60,00
Igangsatt avtalegiro 2,00
Stoppe betaling 6,00
 BrevGiro Pris
Brevgiro 10,00
Brevgiro uten mottakers kontonummer 100,00
Kvittering på giro 14,00
Retur av betalingsoppdrag pga manglende dekning 85,00
Retur av betalingsoppdrag pga feil blankett 85,00
Retur av betalingsoppdrag pga mangelfullt utfylte blanketter 85,00
Tilsendt kvitteringsliste 10,00
I tillegg kommer porto ved innsending via posten  
TeleBank Pris
Telegiro med KID 2,00
Telegiro uten KID 3,00
Overførsel mellom egne konti 0,00
Kvittering på giro 14,00
Kopi av kontoutskrift 75,00
Melding om ikke utført betaling  60,00
Betaling og overføring er gratis for våre fordelskunder.  
NettBank Pris

Nettgiro med KID

2,00
Nettgiro med melding 3,00
Overførsel mellom egne konti 0,00
Kvittering med oblat 14,00
Fast oppdrag uten melding til mottaker 3,00
Fast oppdrag med melding til mottaker 3,00
eFaktura - betaling 2,00
Betaling til utlandet 60,00
Betaling til utlandet - hastebetaling via nettbank 425,00
Fax/mail-bekreftelse til mottaker 150,00
Melding om ikke utført oppdrag 60,00
Kodebrikke BankID utover 1, ved rebestilling pga tap 100,00
Aksjehandel 15 min. forsinket 0,00
Aksjehandel Sanntid uten ordredybde pr. mnd 15,00
Aksjehandel Sanntid med ordredybde pr. mnd 135,00
Aksjehandel Sanntid for proff med ordredybde pr. mnd 370,00
Market Monitor uten ordredybde pr. mnd 210,00
Market Monitor med ordredybde pr. mnd 320,00
Market Monitor for proff pr. mnd 545,00

Kurtasje (transaksjonspriser) pr. handel 0,05%, minimum

95,00
Omkostninger og gebyrer ved handel med verdipapirer  
Mobilbank Pris
Overførsel mellom egne konti 0,00
Mobilgiro med KID 2,00
Mobilgiro med melding 3,00
Kvittering med oblat 14,00
 

Melding om ikke utført oppdrag

60,00

Nettoperatørens priser kommer i  tillegg

 

Betaling og overføring innenlands og varsling via Mobilbank er gratis for våre fordelskunder

SMS tjenester Pris
SMS godkjenning eFaktura 1,00
SMS varsling 3,00
SMS til mottaker ved betaling 1,00

MobilBank SMS saldoforespørsel, overførsel mellom egne konti og endring av kode

3,00

Mobilbank SMS er gratis for våre fordelskunder

 
Nettoperatørens priser kommer i tillegg  
Giro Pris
Giro innlevert over skranke belastet konto

75,00

Giro innlevert over skranke honnørkonti 10,00
Giro betalt kontant over skranke

75,00

Giro belastet konto uten mottakers kontonummer

100,00

Giro betalt kontant uten mottakers kontonummer

100,00

Utbetalingsanvisning hevet kontant 100,00
Bekreftelse på betalt giro når banken ringer og bekrefter betaling overfor mottaker 100,00
Uttak andre banker - ikke SpareBank 1-kunder 100,00
Kvittering med oblat 14,00
Faste oppdrag Pris
Overførsel  på anm. mellom egne konti uten melding 0,00
Overførsel på anm. mellom egne konti med melding 50,00
Faste oppdrag uten melding 0,00
Faste oppdrag med melding 20,00
Faste oppdrag med melding til avs. og mottaker  40,00
Melding om ikke utført oppdrag 50,00
Sjekker /bankremisser innløsning Pris

Sjekk, Innløsning fra annen bank - inn på konto

0,00
Sjekk, Innløsning fra annen bank - kontant utbetaling  100,00
Bankremisse, innløsning fra annen bank 0,00

Bankremisse, innløsning fra annen bank, kont.utbetaling

100,00

Myntveksling Pris
Pris pr. myntrull for "egne  kunder" 3,00
Pris pr. myntrull for "ikke kunder" 15,00
Telling av skillemynt, ikke kunder 100,00
Bankremisse Pris
Salg av bankremisser 60,00
Kjøp og salg av aksjer Pris
Meglerkurtasje (handel over disk i banken) 0,50% minimum 300,00

Betaling og overføring innenlands er gratis for våre fordelskunder

 

Utenlandske overførsler Pris
Overførsel til utlandet (Kontorkanal)

 250,00

Overførsel til utlandet (Nettbank) 60,00
Faste oppdrag + ord.pris på oppdrag 50,00
Tillegg for man. behandling av ufullstendig oppdrag

100,00

Hasteoverførsel via kontorkanal 450,00
Hasteoverførsel via nettbank 425,00
Overførsel fra utlandet i Euro

50,00

Overføring fra utlandet, valuta utenom Euro 65,00
* Gjelder kun omkostninger fra avsender  
Fax/mail-bekreftelse til mottaker

150,00

Reklamasjon som skyldes feil fra kunde min. 300,00
Endring av oppdrag 300,00
Kansellering av betalingsoppdrag 300,00
Tillegg ved betaling av gebyrer i mottakers bank 135,00
Overførsel til EØS-land med manglende IBAN vil bli belastet avsender med kr 100,- i tillegg til ord. priser 100,00
Valuta Pris
Innløsning sjekker fra utlandet i NOK 150,00
Kjøp av valuta i minibank - egne kunder 30,00
Kjøp av valuta i minibank - ikke kunder

100,00

SpareBank 1 kort VISA Electron/ VISA Electron uten legitimasjon Pris
Årspris  250,00
Uttak i våre minibanker 0,00
Uttak i andre bankers minibanker 7,00
Varekjøp 2,50
Varekjøp VISA

 2,50

Kontankuttak VISA minibanker, 0,5% av beløpet +

30,00

VISA - bruk i utlandet - valutapåslag 1,75 %
BankAxess - Belastning av konto 2,50
Erstatte slitte/ødelagte kort 100,00
PIN over Nett  
1. gangs uthenting av PIN er gratis, deretter 10,00
Årspris + bruk av VISA electron er gratis for kunder med fordelsprogrammet Ungdomskonto  
SpareBank 1 kort VISA / VISA uten legitimasjon Pris
Årspris med legitimasjon 300,00
Årspris uten legitimasjon 275,00
Uttak i våre minibanker 0,00
Uttak i andre bankers minibanker 7,00
Varekjøp 2,50
Varekjøp VISA

 2,50

Kontantuttak VISA minibanker, 0,5% av beløpet +

 30,00

VISA - bruk i utlandet - valutapåslag 1,75 %
BankAxess - Belastning av konto 2,50
Erstatningskort 1.000,00
Nødkontanter 1.000,00
Sperring av kort v/ mislighold 200,00
Erstatte slitte/ødelagte kort 100,00
PIN over Nett  
1. gangs uthenting av PIN er gratis, deretter 10,00
Bruk av visakort er gratis for kunder med fordelsprogram På Egne Ben  
MERK at bruk av kortet hos Posten regnes som kontant uttak i kasse.  
SpareBank 1 kort Gold - VISA/Mastercard Pris

Varekjøp

0,00
Minibankuttak i Norge og utlandet 1 % av beløpet + 35,00
Kontantuttak over skranke 1 % av beløpet + 75,00
Overføre fra kort til konto i Nettbank (gjeldene fra 01.04. 2012 1% av beløp, min. 25,-
Rente for benyttet kreditt, nominell pr. mnd 1,80 %
Effektiv rente pr. år fra 23,90 %
Valutapåslag ved utenlandsbruk 1,75 %
Renten tilføres månedlig  
Innbetaling pr. mnd. 2,5 % av saldo eller min. 250,00
Papirfakturagebyr 35,00
Purregebyr 64,00
Tilleggskort 0,00
MERK at bruk av kortet hos Posten regnes som kontant uttak i kasse.  
SpareBank 1 Visa Gavekort * * Pris
Kjøp/lading av kort 40,00
Varekjøp 0,00
Saldoforespørsel SMS 3,00
Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort) 65,00
Overføring av restbeløp til nytt kort 65,00
Månedspris etter utløpsdato 50,00
Valutapåslag 2,00 %
* Transaksjonsgebyr blir belastet kortet  
* Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet  
SpareBank 1 Visa kontantkort personlig og upersonlig * * Pris
Kjøpspris 100,00
Lading av kort 7,00
Varekjøp 3,00
Uttak i minibank 35,00
Saldoforespørsel SMS 3,00
Valutapåslag 2,00 %
Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort) 65,00
Overføring av restbeløp til nytt kort 65,00
Månedspris etter utløpsdato 50,00
* Transaksjonsgebyr blir belastet kortet  
* Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet  
ØVRIGE PRISER  
Kopiering Pris
Kopi av bilag, pr. stk. 100,00
Kopi av kontoutskrift, pr. stk. 100,00
Kopiering under 10 stk, pr. stk. 5,00
Kopiering over 10 stk., pr. stk. 3,00
Bekreftelse på fax, mail (ikke utenlandsbetaling) 100,00
Overføring av saldo til andre banker ved oppgjør av konto Pris
Overføring av saldo til andre banker ved oppgjør av konto 75,00
Ekstra Kontoutskrift Pris
Ekstra utsendelse av kontoutskrifter/meldinger pr. post
15,00
Kontoutskrift, bilag etc. sendt pr. post når kunde har nettbank
 
15,00
Bankboks Pris
Årspris liten (høyde 6 cm) - inkl. mva. 250,00
Årspris mellomstor (høyde 9 cm) - inkl. mva. 400,00
Årspris stor (høyde 18 cm) - inkl. mva. 450,00
Årspris ekstra stor (høyde 30 cm) - inkl. mva. 650,00
Oppboring av lås 1000,00
Tap av nøkler 350,00
Fakturagebyr, giro per post 50,00
Purregebyr 64,00
Oppbevaring av gjenstander i hvelv Pris
I inntil 1 måned 100,00
Deretter pr. måned 25,00
Verdipapirer/VPS Pris
Opprettelse av VPS konto 0,00
Endring av faste kontoopplysninger 0,00
Overførsel av verdipapirer 0,00
Etablering av handels- og spørrefullmakt til andre meglerforetak enn SpareBank 1 Markets 200,00
Etablering/endring av panterettigheter 200,00
Årlig kontoholdsgebyr (beholdning over kr 100 000,-)    200,00
+ pr påbegynt million 100,00
FORDELSPROGRAM  
Privat Ekstra Pris

Månedspris

0,00
SMS-varsling/SMS-bank 1,00
SMS godkjenning eFaktura 1,00
SMS til mottaker ved betaling 1,00
Gebyrfri regningsbetaling i Nettbank og Mobilbank innenlands 0,00

Årspris SpareBank 1 kort VISA

275,00

Varekjøp i Norge og utlandet

0,00
Uttak i SpareBank 1 minibanker 0,00
Uttak i andre bankers minibanker 7,00
Kontantuttak VISA minibanker, 0,5% av beløpet + 30,00
VISA - bruk i utlandet - valutapåslag 1,75%
BankAxess - belastning av konto 0,00

Årspris SpareBank 1 Gold - VISA/Mastercard

0,00
LOfavør Pris

Månedspris

0,00
SMS-varsling/SMS-bank 1,00
SMS godkjenning eFaktura 1,00
SMS til mottaker ved betaling 1,00
Gebyrfri regningsbetaling i Nettbank og Mobilbank innenlands 0,00

Årspris SpareBank 1 kort VISA

275,00

Varekjøp i Norge og utlandet

0,00
Uttak i SpareBank 1 minibanker 0,00
Uttak i andre bankers minibanker 7,00

Kontantuttak VISA minibanker, 0,5% av beløpet +

30,00
VISA - bruk i utlandet - valutapåslag 1,75%
BankAxess - belastning av konto 0,00
Ungdomskonto fra 13-18 år Pris

Gratis fordelsprogram for våre ungdomskunder

 

Ingen årspris på SpareBank 1 VISA Electron-kort for kunder med ungdomskonto og gratis bruk av kortet i Norge og utlandet

 
På Egne Ben 18-30 år Pris

SMS godkjenning eFaktura

1,00
Gratis månedspris og forøvrig ingen gebyrer  
Årspris SpareBank 1 kort VISA 275,00

Gratis bruk av kort i Norge og utlandet

 
LÅN
 
Veiledende pris på lån og kreditter privatkunder.
Oppgitte priser er veiledende. Hver lånesøknad behandles og vurderes individuelt. Renten du får er basert på lånets størrelse, din betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

Nye priser på lån gjelder fra 28.09.2015
 
 

Flexilån

Pris
Flexilån belåning innenfor  70 % av takst. Lån over kr 2.000.000,-.
Eff. rente beregnet for Flexilån kr 2.500.000,- beregnet ut fra 80% utnyttelse (dvs kr 2.000.000,-) nedbetalingstid 20 år, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og kontoholdsgebyr kr 70,-  Total kostnad kr 2.597.444,-

Fra nom.  2,65%

Eff.r. fra 2,77%

Flexilån belåning innenfor 70% av takst. Lån mellom kr 1.000.000,- og kr 2.000.000,-
Eff. Rente beregnet for Flexilån kr 1.500.000,-, beregnet ut fra 80% utnyttelse (Dvs kr 1.200.000,-)
Nedbetalingstid 20 år, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og kontoholdsgebyr kr 70,-. Totale kostnader kr 1.601.649,-

Fra nom.  2,90%

 Eff.r fra 3,08%

Flexilån belåning innenfor  70 % av takst. Lån under kr 1.000.000,-.
Eff. rente beregnet for Flexilån kr 800.000,-, beregnet ut fra 80% utnyttelse (dvs kr 640.000,-)  nedbetalingstid 20 år, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og kontoholdsgebyr kr 70,-  Totale kostnader kr 862.884,-

Fra nom.  2,90%

Eff.r fra 3,20%
 

   
Boliglån Pris
Boliglån belåning innenfor  75 % av takst. Lån over kr 2.000.000,-.
Eff. rente ved lån kr 2.000.000,-, 25 år annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Total kostnad kr 2.754.072,-

Fra nom. 2,65%

Eff.r. fra 2,74%

Boliglån belåning innenfor 75 % av takst. Lån mellom kr 1.000.000,- og kr 2.000.000,-
Eff. rente ved lån kr  1.500.000,-, 25 år annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Total kostnad kr 2.127.361,-

Fra nom. 2,90%

Eff.r. fra 3,02%

Boliglån belåning innenfor  75 % av takst. Lån under kr 1.000.000,-.
Eff. rente ved lån kr  800.000,-, 25 år annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-. Total kostnad kr 1.142.600,-

Fra nom. 2,90%

Eff.r. fra 3,09%

Boliglån for unge - BSU-lån Pris

Kombinert med BSU Sparing, lån inntil 85% av det boligen koster.
Eff. Rente ved lån kr  2.000.000,-
25 år annuitetslån, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-. Totale kostnader
kr 2.663.544,-

Fra nom. 2,35%

Eff.r. fra 2,44%

 

Lofavør Boliglån unge Pris

Kombinert med BSU Sparing, lån inntil 85% av det boligen koster.
Eff. Rente ved lån kr  2.000.000,-
25 år annuitetslån, etableringsgebyr kr 500,-, depotgebyr kr 500,- og termingebyr kr 50,-. Total kostnad
kr 2.603.104,-

Fra nom. 2,15%

Eff.r. fra 2,23%

 

Mellomfinansiering Pris

Mellomfinansiering

 Fra nom. 4,90% 

Eff.rente ved lån kr 2.000.000,-, 6 mnd annuitetslån, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-. Total kostnad kr 2.030.675,- Eff.r. fra 5,37%
Fastrentelån Pris
3, 5 og 10 års rentebinding. Pris på forespørsel
Billån Pris
Billån med salgspant innfor 65 % av kjøpesum.

Eff. Rente ved lån kr  200.000,-, 5 års annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Total kostand kr 225.713,-

Fra nom. 3,95%
 

5,02%

  

Forbrukslån Pris 
Lån m/sikkerhet
Eff. Rente ved lån kr  150.000,-, 3 års annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Total kostand kr 178.151,-

Fra nom. 10,85%

13,23%

Lån u/sikkerhet
Eff. Rente ved lån kr  150.000,-
3 års annuitetslån, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Totale kostnader
kr 201.256,-
Fra nom. 19,60%
23,44%
   
Boligbyggelån Pris 
Provisjon 0,33 % pr. kvartal av bevilget byggelånsramme Fra nom. 5,75% 
Eff. rente beregnet for Byggelån kr 2.000.000,- , provisjon 0,33 % pr. kvartal, etablerings- og kontoholdsgebyr kr 5.000,-, utnyttelsesgrad 75 % Eff.r fra 8,10% 
Depositumslån Pris 
Lån uten sikkerhet Fra nom. 10,00% 
Eff.Rente ved lån kr 30.000,., 5 års annuitetslån, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-. Total kostnad kr 43.241,- Eff.r. fra 17,72% 
Depositumslån Pris 
LOFavør depositumslån Ung Fra nom. 8,00% 
Eff.Rente ved lån kr 30.000,., 5 års annuitetslån, etableringsgebyr kr 250,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-. Total kostnad kr 40.408,- Eff.r. fra 13,69% 
   
   
OMKOSTNINGER  
Etableringsomkostninger Pris
Etableringsomkostninger lån 750,00
Depotomkostninger 1.250,00
Administrasjonsgebyr byggelån, inkl. sikkerhetsgebyr og besiktegelsesgebyr 5.000,00
Endring av lån Pris
Endring til fastrentelån 1.500,00
Endringer på løpende lån (betalingsutsettelse, endring av lånebetingelser m.m) pr lån 600,00
Endring av sikkerhet pr sak 600,00
Pantefrafall pr sak 1.000,00
 Terminpris Pris
Flexilån - kontoholdsgebyr pr. mnd 70,00
Automatisk belastning uten melding 50,00
Automatisk belastning med melding 70,00
Tilsendt giro 80,00
Purring/inkasso Pris
1. purring og 2. purring 65,00
Varsel manglende betaling av forsikringspremie 500,00
Offentlige gebyrer/omkostninger Pris 
Pant i fast eiendom pr panterett 525,00
Pant i borettslagsleilighet pr panterett 430,00
Refinansiering ved bytte av bank (innenfor samme låneramme pantsetter og samme panteobligasjon) 200,00
Salgspant løsøreregisteret  pr panterett 1.516,00
Prioritetsvikelse, gebyr til staten pr prioritetsvikelse 525,00
Overtrekk Pris
Nom. rente 22,00%
INNSKUDD - priser for privatkunder
 
 
Boligsparing for ungdom BSU Pris
Innskuddsrenten halveres fra det året innskyter fyller 35 år  
BSU 3,40%
BSU+

3,40%

Lofavør BSU 3,65%
Labb og Line Boligspar (0-17 år)  
Labb og Line Boligspar (0-17 år) 3,20%
Sparekonto med bonus  
Grunnrente 0,80% + bonusrente 1,00%  1,80%
Bonusrenten beregnes hvis det ikke har vært uttak siste 12 mnd. Maks sparebeløp 150.000.  
Plasseringskonto for personkunder*  
For bedrifter, lag, foreninger etc. - se prisliste bedrift  
Innskudd mellom 0 - 100.000 0,80%
Innskudd mellom 100.000 - 1.000.000 1,00%
Innskudd mellom 1.000.000 - 15.000.000 1,20%
Innskudd over 15.000.000 Etter avtale
Labb og Line Sparekonto (0-12 år)*  
Labb og Line Sparekonto (0-12 år) 1,30%
Ungdom Sparekonto (13-18 år)*  
Ungdom Sparekonto (13-18 år) 1,30%
Sparekonto med Fordelsprogram*  
På Egne Ben, Privat Ekstra og LOfavør 0,80% 
*Plasseringskonto, Sparekonto Fordelsprogram, Labb og Line Sparekonto, Sparekonto Ungdom:
1) Renten beregnes fra 1. krone når saldo evnt. overstiger 
     angitt beløpsgrense
2) 12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. år samt fjorårets rente -     1% uttaksgebyr deretter.
 
Fastrenteinnskudd min. 100.000 - maks 15.000.000  
12 mnd. 1,70%
Ved uttak i bindingsperioden belastes 2% uttaksgebyr - beregnet fra uttakstidspunktet frem til bindingstidens sluttdato.  
IPA Pris 
Rente på innskudd fra første krone 0,80%
Depositumskonto  
Depositumskonto 0,50%
Opprettet i banken kr 500,-
Opprettet i nettbank kr 250,-
Vergemål  
Vergemål P1 Sparekonto 1,20%
Vergemål P2 med meldingsfrist 1,30%
Vergemål P7 Fastrente 1 år 1,50%
Brukskonto  
Brukskonto 0,10%
Brukskonto Fordelsprogram: Ungdom, På Egne Ben, Privat Ekstra og LOfavør 0,10%
Regningskonto Fordelsprogram 0,10 %
   
PRISER FOR BEDRIFTSKUNDER  
Nettbank bedrift Pris
Etablering standard avtale inkl. 1 bruker 750,00
Etablering integrert avtale inkl. 1 bruker 1000,00
Oppgradering fra standardavtale til integrert avtale  250,00
Månedspris standard

120,00

Månedspris integrert 350,00
Månedspris Lag forening 35,00
Månedspris pr. bruker utover 1 bruker 45,00
Innmeldingsavgift pr. bruker utover 1 bruker 200,00
Etablering av ekstra foretak/datterselskap pr. foretak 100,00
Etablere fremmed konto pr. kunde 100,00
Abbonn. pr. mnd. - tilgang til konto i annen bank 50,00
Abonn. pr. mnd. for klient/datterselskap knyttet til hovedavt. 50,00
Melding om ikke utført oppdrag 60,00
Transaksjon med melding 4,50
Transaksjon med KID 1,50
Transaksjon med strukturert melding 4,50
Overførsel mellom egne konti 0,00
Utbetalingsanvisning

100,00

Lønnsoverførsel 1,75
Ekspress Innland 100,00
Overførsel til utlandet 60,00
Hasteoverførsel til utlandet 425,00
Oversikt over bokførte transer via post 75,00
Reåpning av avvist fil i dekningskontroll 350,00
Reåpning av fil midl. avvist  - grunnet feil 350,00
Rebestilling av konteringsdata 350,00
Hente/sende fil til/fra Nets 5,00
Dir. remittering m/strukturert informasjon 4,50
Dir. remittering med melding 4,50
Dir. remittering med KID 1,50
Dir. remitering: Lønn 3,50
Dir. remittering utbetalingsanvisning

100,00

Dir. remittering innland via Swift 25,00
Dir. remittering betaling utland  60,00
Dir. remittering egenoverføring utland  60,00
Dir. remittering hastebetaling utland  425,00
Etablering filoverføring SFTP 1.000,00
Etablering filoverføring SFTP nytt oppsett 5.000,00
Månedspris filoverføring SFTP 450,00
For teknisk bistand utover installasjon og opplæring beregnes en timesats på kr 750,- + kjøring etter statens satser  
 Autoreg Betaling Pris 
Innmeldingsavgift pr. avtale 1.000,00
Abonnementsavgift pr. avtale 100,00
Innmeldingsavgift pr. bruker 0,00
Abonnementavgift pr. bruker 20,00
Straksbetaling 10,00
Fakturatjenesten - eFaktura B2B Pris
Lag og Send elektronisk faktura. Pris pr. trans 10,00
Motta elektronisk faktura 3,00
Etablering motta eFaktura bedrift 1.100,00
Etablering filmottak eFaktura B2B i Nettbank bedrift 1.100,00
Månedsavgift utsteder/mottaker av fil 60,00
Tillegg ved print av faktura (faktureres av Nets)  6,00
Tillegg for porto ved utsendelse pr. post (faktureres av Nets) 6,00
   
Fakturautsteder av fil  
Etableringspris 5.000,00
Månedsavgift utsteder av fil 60,00
Pris pr. trans 3,00
   
Fakturamottaker av fil  
Etableringspris 5.000,00
Månedsavgift mottaker av fil 60,00
Pris pr. trans 3,00
   
Printavtale Be om tilbud
Scanningavtale Be om tilbud
Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura (faktureres av Nets) 0,50
Autogiro - for mottakere Pris
Etablering 2000,00 
Månedsavgift 60,00 
Transaksjon uten melding 2,00 
Transaksjon med melding 8,00 
Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil 5,00 
Betalingspåminnelse pr. transaksjon 10,00 
Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner 75,00 
Manuell registrering av transaksjoner 75,00 
Korreksjon innsendte ikke bokførte oppdrag 75,00 
Endring pr. fullmakt 75,00 
Rebestilling av konteringsdata 400,00 
Oversikt over fullmakter 500,00 
Oversikt over bokførte transer via post 100,00 
Oversikt/slette/stoppe fullmakter pr. transaksjon/oppdrag 1.100,00
Betaling m/engangsfullmakt 5,00 
AvtaleGiro - for mottakere Pris
Etablering-/endring av avtale 1.100,00
Månedsavgift 60,00
Transaksjon med egenvarsling
1,50
Transaksjon med varsling via bank 4,00
Transaksjon med varsling via SMS 2,00
Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil 5,00
Sletting av betalingsoppdrag 7,50
KID-bytte 1.300,00
Oversikt FBO mottakeravtale 1.300,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak av fil via epost 1,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak av fil via post 8,00
Etablering avtalegiro - elektronisk avtale 350,00
Dir. remittering via Nets Pris
Etablering av avtale 2000,00
Transaksjon m/KID 3,00
Transaksjon m/melding 7,50
Transaksjon u/melding 4,00
Transaksjon m/ underspesifikasjoner 4,00
Transaksjon utbetalingsanvisning 100,00
Lønnsutbetaling pr. lønnstaker 4,00
Hente/sende fil fra/til Nets pr. fil 5,00
Månedspris 200,00
Igangsette fil avvist i dekningskontroll 600,00
Rebestilling av konteringsdato fra Nets 600,00
eFaktura B2C Pris
Utsteder eFaktura B2C Be om tilbud
Transaksjon uten fakturahotell 3,00
Transaksjon med fakturahotell 4,00
Månedspris 60,00
Test/endring av fakturahotell 2000,00
eGiro/Cremul Pris
Etablering-/endring av avtale 1.100,00
Transaksjon med KID 2,00
Transaksjon med melding 3,00
Transaksjon uten melding 3,00
Månedspris 60,00
Hente fil fra Nets, pr. fil 5,00
OCR-giro Pris
Etablering-/endring av avtale 1.100,00
OCR - pr. innbetaling 1,75
OCR - filforsendelse 5,00
Månedspris 75,00
Manuell registrering av KID 10,00
Kvitteringsliste 100,00
Rebestilling av OCR-fil 400,00
Nattsafe Pris
Kunder med hovedbankforbindelse, pr. pose 30,00
Pr. seddel 0,15
Mynt i posen % av myntbeløp 10,00 %
Avvik i posen 25,00
Utenlandske valuta 50,00
Reserveløsning 15,00
Kvittering pr. post 10,00
Kopi av bilag 75,00
Kunde med annen hovedbankforbindelse 75,00
Kunde som overfører saldo til annen bank 75,00
   
Valuta Pris
Overførsler til/fra utlandet  
Overførsel til utlandet (kontorkanalen)

250,00

Overførsel til utlandet - Hasteoverføring (kontorkanalen) 450,00
Overførsel til utlandet - Hasteoverføring (Nettbank) 425,00
Overførsel via Nettbank bedrift 60,00
Tillegg ved betaling av gebyr i mottakers bank 135,00
Overførsel fra utlandet (i EURO)

50,00

Betaling fra utlandet. Valuta utenom EURO 65,00
Fasteoppdrag, + vanlig pris på oppdraget 50,00
Reklamasjon som skyldes feil fra kunde, minimum 300,00
Tillegg for man. behandling av ufullstendig oppdrag 100,00
Endring av oppdrag

300,00

Kansellering av betalingsoppdrag 300,00
Bekreftelse på fax, mail etc.

 150,00

Overførsel til EØS-land med manglende IBAN vil bli belastet avsender med kr 100,- i tillegg til ord. priser 100,00
Betalingsterminaler Pris
Oppgjørsbehandling pr. brukersted pr. måned  150,00
Tilbakeføring av vareretur, pr. måned 125,00
Transaksjon 0,25
Registrering nytt brukersted 900,00
Registrering underordnet brukersted (multiterminal) 900,00
BankAxess Pris
 Etablering/endring av avtale 1200,00 
Månedsavgift 250,00
Betaling av godkjent kapitaltransaksjon  4,50
Bankens utleieterminal Pris
 Leie - pr. helg 500,00 
Leie - pr. uke 1000,00
 Diverse Pris
Omnummerering 450,00
Revisjonsbekreftelse 1000,00
Lønnsoverførsler pr. lønnsmottaker - i kontorkanal 30,00
Brevgiro
Pris
Brevgiro Bedriftskunde + porto 10,00
Brevgiro uten mottakers kontonummer 100,00
Brevgiro retur pga. feil/manglende dekning 100,00
Telegiro Pris
Transaksjon m/KID 1,50
Transaksjon m/melding 3,50
Mynter Pris
Kjøp av mynt, pr. myntrull for "egne kunder" 3,00
Kjøp av mynt, pr. myntrull for "ikke kunder" 15,00
SMS tjenester Pris
SMS godkjenning eFaktura  1,00 
SMS varsling 3,00
SMS til mottaker ved betaling 1,00
SpareBank 1 Visa Business Card Pris

Årspris

495,00
Uttaksgebyr 5%
Varekjøp 0,00
Må innfri alt ved forfall.   
Rentefri kreditt Inntil 45 dager
Kredittgrense - bruksgrense maks: 100.000,00
Forsinkelsesrente 2 %
Purregebyr 64,00
Erstatningskort 100,00
Kurspåslag 1,75%
Kopi av faktura 20,00
Kontankuttak. Maxbeløp pr. måned 20.000,00
Antall kontantuttak pr. måned 20 stk
Open to Buy Inntil kredittgrense
SpareBank 1 Visa Gavekort * * Pris
Kjøp/lading av kort 40,00
Varekjøp 0,00
Saldoforespørsel SMS 3,00
Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort) 65,00
Overføring av restbeløp til nytt kort 65,00
Månedspris etter utløpsdato 50,00
Valutapåslag 2,00 %
   
* Transaksjonsgebyr blir belastet kortet  
* Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet  
SpareBank 1 Visa kontantkort personlig og upersonlig * * Pris
Kjøpspris 100,00
Lading av kort 7,00
Varekjøp 3,00
Uttak i minibank 35,00
Saldoforespørsel SMS 3,00
Valutapåslag 2,00 %
Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort) 65,00
Overføring av restbeløp til nytt kort 65,00
Månedspris etter utløpsdato 50,00
   
* Transaksjonsgebyr blir belastet kortet  
* Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet  
 LÅN  
Byggelån Pris
Byggelån Pris på forespørsel 
Landbrukskonto Pris
Landbrukskonto Pris på forespørsel
Gårdskreditt Pris
Gårdskreditt Pris på forespørsel
Firmakonto  

Firmakonto

Pris på forespørsel

Fastrentelån

Pris
Fastrentelån med 3, 5 og 10 års rentebinding Pris på forespørsel
Nedbetalingslån Pris
Nedbetalingslån inntil 20 års løpetid Pris på forespørsel 
Garantier Pris
Provisjon av garantibeløpet belastes forskuddsvis pr 01.01 og 01.07 2,00%
Etableringsomkostninger Fra kr 3.000,00
Omkostninger Pris
Etableringsomkostninger  
Etableringsomkostninger, inkludert depotomkostninger  Fra kr 3.000,00
Administrasjonsgebyr byggelån Fra kr 5.000,00
Endring av lån  
Endring av fastrentelån 2.000,00
Endringer på løpende lån (betalingsutsettelse, endring av lånebetingelser m.m) pr. lån 1.000,00
Endring av sikkerhet pr sak 1.000,00
Pantefrafall pr sak 1.250,00
Tilbakeførsel ved manglende dekning 100,00
Terminpriser  
Automatisk belastning uten melding 50,00
Automatisk belastning med melding 70,00
Tilsendt giro 80,00
Purringer  
1. og 2. purring 65,00
Varsel manglende betaling av forsikringspremie 500,00
Offentlige gebyrer/omkostninger  
Pant i fast eiendom pr panterett 525,00
Pant i borettslagsleilighet  pr panterett 430,00
Salgspant løsøreregisteret  pr panterett 1.516,00
Prioritetsvikelse, gebyr til staten pr prioritetsvikelse 525,00
INNSKUDD for bedriftskunder
 
 
Firmakonto Pris
Firmakonto (innestående på kassekreditt og folio) 0,10%
Skattetrekkskonto  
Skattetrekkskonto 0,10%
Driftskreditt for landbruket  
0 - 249.999 0,15%
250.000 - 0,30%
Brukskonto Lag & Foreninger  
Brukskonto Lag & Foreninger 0,10%
PRO Konseptet  
PRO Driftskonto 0,20%
PRO Landbruk Driftskonto:  
0 - 249.999 0,25%
250.000 - 0,40%
PRO Etablerer 0,20%
   
BM Plasseringskonto*  
Innskudd mellom 0 - 100.000  0,50%
Innskudd mellom 100.000 - 1.000.000   0,70%
Innskudd mellom 1.000.000 - 15.000.000 1,00%
Innskudd over 15.000.000 Etter avtale
* 1) Renten beregnes fra 1. krone når saldo overstiger
       angitt beløpsgrense
   2) 12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. år samt fjorårets rente -        1% uttaksgebyr deretter
 
BM Plasseringskonto +  
BM Plasseringskonto + (minimumsinnskudd 2.500.000)
Ta kontakt for pris 
Uttak må varsles minimum 31 dager i forveien.
Ikke varslede uttak medfører 5% uttaksgebyr 
 

  

 
Sist endret 21.10.2016