Close window

Prisliste

Print
 
 
Prisliste - sist oppdatert 14.04.2014 Gjeldende fra 14.04.2014  
   
PRISER FOR PERSONKUNDER  
AvtaleGiro Pris
Pris 2,00
Melding om ikke utført betaling 25,00
Igangsatt avtalegiro 2,00
Stoppe betaling 4,00
 BrevGiro Pris
Brevgiro 10,00
Brevgiro uten mottakers kontonummer 100,00
Kvittering på giro 14,00
Retur av betalingsoppdrag pga manglende dekning 85,00
Retur av betalingsoppdrag pga feil blankett 85,00
Retur av betalingsoppdrag pga mangelfullt utfylte blanketter 85,00
Tilsendt kvitteringsliste 10,00
I tillegg kommer porto ved innsending via posten  
TeleBank Pris
Telegiro med KID 2,00
Telegiro uten KID 3,00
Overførsel mellom egne konti 0,00
Kvittering på giro 14,00
Kopi av kontoutskrift 15,00
Melding om ikke utført betaling  25,00
Betaling og overføring er gratis for våre fordelskunder.  
NettBank Pris

Nettgiro med KID

2,00
Nettgiro med melding 3,00
Overførsel mellom egne konti 0,00
Kvittering med oblat 14,00
Fast oppdrag uten melding til mottaker 3,00
Fast oppdrag med melding til mottaker 3,00
eFaktura - betaling 2,00
SMS godkjenning eFaktura 1,00
Betaling til utlandet 60,00
Betaling til utlandet - hastebetaling via nettbank 425,00
Fax/mail-bekreftelse til mottaker 150,00
Melding om ikke utført oppdrag 25,00
Kodebrikke BankID utover 1, ved rebestilling pga tap 100,00
Aksjehandel 15 min. forsinket 0,00
Aksjehandel Sanntid uten ordredybde pr. mnd 15,00
Aksjehandel Sanntid med ordredybde pr. mnd 135,00
Aksjehandel Sanntid for proff pr. mnd 370,00
Market Monitor Light pr. mnd 80,00
Market Monitor Light med PocketT pr. mnd 330,00
Market Monitor uten ordredybde pr. mnd 210,00
Market Monitor med ordredybde pr. mnd 320,00
Market Monitor og PocketT uten ordredybde pr. mnd 460,00
Market Monitor og PocketT med ordredybde pr. mnd 570,00
Market Monitor for proff pr. mnd 545,00
Market Monitor og PocketT for proff pr. mnd 735,00
Pocket Trader uten ordredybde pr. mnd 275,00
Pocket Trader med ordredybde pr. mnd 380,00
Pocket Trader for proff pr. mnd 560,00

Kurtasje (transaksjonspriser)

0,05 %

Minimumskurtasje - i NOK

95,00

fra 01.01.10: Kurtasjesats 0,05%  som beregnes av verdien på aksjeposten du kjøper eller selger. Handler du aksjeposter for inntil NOK 190.000,-, betaler du kun NOK 95,- per handel.

Mobilbank Pris
Overførsel mellom egne konti 0,00
Mobilgiro med KID 2,00
Mobilgiro med melding 3,00
Kvittering med oblat 14,00

SMS varsling

 3,00

 

Melding om ikke utført oppdrag

25,00

Nettoperatørens priser kommer i  tillegg

 

Betaling og overføring innenlands og varsling via Mobilbank er gratis for våre fordelskunder

Mobilbank SMS Pris

MobilBank SMS saldoforespørsel, overførsel mellom egne konti og endring av kode

3,00

Tjenesten er gratis for våre fordelskunder

 
Nettoperatørens priser kommer i tillegg  
Giro Pris
Giro innlevert over skranke belastet konto

60,00

Giro innlevert over skranke honnørkonti 10,00
Giro betalt kontant over skranke

75,00

Giro belastet konto uten mottakers kontonummer

100,00

Giro betalt kontant uten mottakers kontonummer

100,00

Utbetalingsanvisning hevet kontant 100,00
Bekreftelse på betalt giro når banken ringer og bekrefter betaling overfor mottaker 75,00
Uttak andre banker - ikke SpareBank 1-kunder 100,00
Kvittering med oblat 14,00
Faste oppdrag Pris
Overførsel  på anm. mellom egne konti uten melding 0,00
Overførsel på anm. mellom egne konti med melding 50,00
Faste oppdrag uten melding 0,00
Faste oppdrag med melding 20,00
Faste oppdrag med melding til avs. og mottaker  40,00
Melding om ikke utført oppdrag 25,00
Sjekker /bankremisser innløsning Pris

Sjekk, Innløsning fra annen bank - inn på konto

0,00
Sjekk, Innløsning fra annen bank - kontant utbetaling  100,00
Bankremisse, innløsning fra annen bank 0,00

Bankremisse, innløsning fra annen bank, kont.utbetaling

100,00

Myntveksling Pris
Pris pr. myntrull for "egne  kunder" 3,00
Pris pr. myntrull for "ikke kunder" 10,00
Telling av skillemynt, ikke kunder 100,00
Bankremisse Pris
Salg av bankremisser 60,00
Kjøp og salg av aksjer Pris
Meglerkurtasje (handel over disk i banken) 0,50% minimum 300,00

Betaling og overføring innenlands er gratis for våre fordelskunder

 

Utenlandske overførsler Pris
Overførsel til utlandet (Kontorkanal)

 200,00

Overførsel til utlandet (Nettbank) 60,00
Faste oppdrag + ord.pris på oppdrag 50,00
Tillegg for 3-lands valuta +25,00
Tillegg for man. behandling av ufullstendig oppdrag

40,00

Hasteoverførsel via kontorkanal 450,00
Hasteoverførsel via nettbank 425,00
Overførsel fra utlandet i Euro

50,00

Overføring fra utlandet, valuta utenom Euro 65,00
* Gjelder kun omkostninger fra avsender  
Fax/mail-bekreftelse til mottaker

150,00

Reklamasjon som skyldes feil fra kunde min. 300,00
Endring av oppdrag 300,00
Tillegg ved betaling av gebyrer i mottakers bank 100,00
Overførsel til EØS-land med manglende IBAN vil bli belastet avsender med kr 100,- i tillegg til ord. priser 100,00
Valuta Pris
Kjøp/salg utenl. sedler, pr. eksp. "Egne" kunder

50,00

Kjøp/salg utenl. sedler, pr. eksp. "Ikke" kunder 150,00
Innløsning sjekker fra utlandet i NOK 150,00
Kjøp av valuta i minibank - egne kunder 30,00
Kjøp av valuta i minibank - ikke kunder

30,00

SpareBank 1 kort VISA Electron/ VISA Electron uten legitimasjon Pris
Årspris  225,00
Uttak i våre minibanker 0,00
Uttak i andre bankers minibanker 7,00
Varekjøp 2,50
Varekjøp VISA

 2,50

Kontankuttak VISA minibanker, 0,5% av beløpet +

30,00

VISA - bruk i utlandet - valutapåslag 1,75 %
BankAxess - Belastning av konto 2,50
Erstatte slitte/ødelagte kort 100,00
Årspris + bruk av VISA electron er gratis for kunder med fordelsprogrammet Ungdomskonto  
SpareBank 1 kort VISA / VISA uten legitimasjon Pris
Årspris 275,00
Uttak i våre minibanker 0,00
Uttak i andre bankers minibanker 7,00
Varekjøp 2,50
Varekjøp VISA

 2,50

Kontantuttak VISA minibanker, 0,5% av beløpet +

 30,00

VISA - bruk i utlandet - valutapåslag 1,75 %
BankAxess - Belastning av konto 2,50
Erstatningskort 1.000,00
Nødkontanter 1.000,00
Sperring av kort v/ mislighold 200,00
Erstatte slitte/ødelagte kort 100,00
Bruk av visakort er gratis for kunder med fordelsprogram På Egne Ben  
MERK at bruk av kortet hos Posten regnes som kontant uttak i kasse.  
SpareBank 1 kort Gold - VISA/Mastercard Pris

Varekjøp

0,00
Minibankuttak i Norge og utlandet 1 % av beløpet + 35,00
Kontantuttak over skranke 1 % av beløpet + 75,00
Overføre fra kort til konto i Nettbank (gjeldene fra 01.04. 2012 1% av beløp, min. 25,-
Rente for benyttet kreditt, nominell pr. mnd 1,80 %
Effektiv rente pr. år fra 23,90 %
Valutapåslag ved utenlandsbruk 1,75 %
Renten tilføres månedlig  
Innbetaling pr. mnd. 2,5 % av saldo eller min. 250,00
Papirfakturagebyr 35,00
Purregebyr 64,00
Tilleggskort 0,00
MERK at bruk av kortet hos Posten regnes som kontant uttak i kasse.  
SpareBank 1 Visa Gavekort * * Pris
Kjøp/lading av kort 40,00
Varekjøp 0,00
Saldoforespørsel SMS 3,00
Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort) 65,00
Overføring av restbeløp til nytt kort 65,00
Månedspris etter utløpsdato 50,00
Valutapåslag 2,00 %
* Transaksjonsgebyr blir belastet kortet  
* Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet  
SpareBank 1 Visa kontantkort personlig og upersonlig * * Pris
Kjøpspris 100,00
Lading av kort 7,00
Varekjøp 3,00
Uttak i minibank 35,00
Saldoforespørsel SMS 3,00
Valutapåslag 2,00 %
Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort) 65,00
Overføring av restbeløp til nytt kort 65,00
Månedspris etter utløpsdato 50,00
* Transaksjonsgebyr blir belastet kortet  
* Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet  
ØVRIGE PRISER  
Kopiering Pris
Kopi av bilag, pr. stk. 50,00
Kopi av kontoutskrift, pr. stk. 50,00
Kopiering under 10 stk, pr. stk. 5,00
Kopiering over 10 stk., pr. stk. 3,00
Overføring av saldo til andre banker ved oppgjør av konto Pris
Overføring av saldo til andre banker ved oppgjør av konto 60,00
Ekstra Kontoutskrift Pris
Ekstra kontoutskrift sendt pr. post 10,00
Bankboks Pris
Årspris liten (høyde 6 cm) - inkl. mva. 200,00
Årspris mellomstor (høyde 9 cm) - inkl. mva. 350,00
Årspris stor (høyde 18 cm) - inkl. mva. 400,00
Årspris ekstra stor (høyde 30 cm) - inkl. mva. 600,00
Oppboring av lås 500,00
Tap av nøkler 350,00
Oppbevaring av gjenstander i hvelv Pris
I inntil 1 måned 100,00
Deretter pr. måned 25,00
Verdipapirer/VPS Pris
Opprettelse av VPS konto 0,00
Endring av faste kontoopplysninger 0,00
Overførsel av verdipapirer 0,00
Etablering av handels- og spørrefullmakt til andre meglerforetak enn Argo Securities 200,00
Etablering/endring av panterettigheter 200,00
Årlig kontoholdsgebyr (beholdning over kr 100 000,-)    200,00
+ pr påbegynt million 100,00
Omkostninger ODIN forvaltning AS, samt returprovisjon til banken Pris 
Kjøp og salg av aksjefondsandeler i ODIN Forvaltning AS 0%
Årlig forvaltningsgebyr aksjefond      
- bankens returprovisjon av årlig forvaltningsgebyr: 1 %
2,00-2,10%
Årlig forvaltningsgebyr pengemarkedsfond     
- bankens returprovisjon av årlig forvaltningsgebyr: 0,20 %
0,40%
Årlig forvaltningsgebyr obligasjonsfond     
- bankens returprovisjon av årlig forvaltningsgebyr: 0,25%
0,50%
FORDELSPROGRAM  
Privat Ekstra Pris

Månedspris

0,00
SMS-varsling/SMS-bank 1,00
SMS godkjenning eFaktura 1,00

Årspris SpareBank 1 kort VISA

275,00

Årspris SpareBank 1 Gold - VISA/Mastercard

0,00
LOfavør Pris

Månedspris

0,00
SMS-varsling/SMS-bank 1,00
SMS godkjenning eFaktura 1,00

Årspris SpareBank 1 kort VISA

275,00
Ungdomskonto fra 13-18 år Pris

Månedspris (forøvrig ingen gebyrer)

0,00

Årspris SpareBank 1 VISA Electron-kort for kunder med ungdomskonto

0,00
På Egne Ben 18-30 år Pris

Månedspris (forøvrig ingen gebyrer)

0,00
SMS godkjenning eFaktura 1,00

Årspris SpareBank 1 kort VISA

275,00
PIN over Nett Pris

Første gangs uthenting av PIN er gratis, deretter

10,00

LÅN  

Flexilån

Pris
Flexilån belåning innenfor  70 % av takst. Lån over kr 2.000.000,-.
Eff. rente beregnet for Flexilån kr 2.500.000,- beregnet ut fra 80% utnyttelse (dvs kr 2.000.000,-) nedbetalingstid 20 år, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og kontoholdsgebyr kr 70,-  Total kostnad kr 2.837.447,-

Fra nom.  3,65%

Ett.r. fra 3,79%

Flexilån belåning innenfor 70% av takst. Lån mellom kr 1.000.000,- og kr 2.000.000,-
Eff. Rente beregnet for Flexilån kr 1.500.000,-, beregnet ut fra 80% utnyttelse (DVs kr 1.228.000,-)
Nedbetalingstid 20 år, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og kontoholdsgebyr kr 70,-. Totale kostnader kr 1.802.462,-

Fra nom.  4,00%

 Eff.r fra 4,21%

Flexilån belåning innenfor  70 % av takst. Lån under kr 1.000.000,-.
Eff. rente beregnet for Flexilån kr 800.000,-, beregnet ut fra 80% utnyttelse (dvs kr 640.000,-)  nedbetalingstid 20 år, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og kontoholdsgebyr kr 70,-  Totale kostnader kr 971.806,-

Fra nom.  4,30%

Eff.r fra 4,64%
 

   
Boliglån Pris
Boliglån belåning innenfor  75 % av takst. Lån over kr 2.000.000,-.
Eff. rente ved lån kr 2.000.000,-, 25 år annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Total kostnad kr 3.066.700,-

Fra nom. 3,65%

Eff.r. fra 3,77%

Boliglån belåning innenfor 75 % av takst. Lån mellom kr 1.000.000,- og kr 2.000.000,-
Eff. rente ved lån kr  1.500.000,-, 25 år annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Total kostnad kr 2.389.853,-

Fra nom. 4,00%

Eff.r. fra 4,15%

Boliglån belåning innenfor  75 % av takst. Lån under kr 1.000.000,-.
Eff. rente ved lån kr  800.000,-, 25 år annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-. Total kostnad kr 1.335.053,-

Fra nom. 4,40%

Eff.r. fra 4,63%

   
BSU-lån Pris

Kombinert med BSU Sparing, lån inntil 85% av det boligen koster.
Eff. Rente ved lån kr  2.000.000,-
25 år annuitetslån, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-. Totale kostnader
kr 2.986.269,-

Fra nom. 3,40%

Eff.r. fra 3,51%

 

Mellomfinansiering Pris

Mellomfinansiering

 Fra nom. 5,15% 

Eff.rente ved lån kr 2.000.000,-, 6 mnd annuitetslån, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 750,-. Total kostnad kr 2.030.125,- Eff.r. fra 5,69%
Fastrentelån Pris
3, 5 og 10 års rentebinding. Pris på forespørsel
Billån Pris
Billån med salgspant innfor 65 % av kjøpesum.

Eff. Rente ved lån kr  200.000,-, 5 års annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Total kostand 231.905,-

Fra nom. 5,45%
 

6,60%

  

Forbrukslån Pris 
Lån m/sikkerhet
Eff. Rente ved lån kr  150.000,-, 3 års annuitetslån,  etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Total kostand kr 178.151,-

Fra nom. 10,85%

13,23%

Lån u/sikkerhet
Eff. Rente ved lån kr  150.000,-
3 års annuitetslån, etableringsgebyr kr 750,-, depotgebyr kr 1.250,- og termingebyr kr 50,-.  Totale kostnader
kr 201.256,-
Fra nom. 19,60%
23,44%
   
Boligbyggelån Pris 
Provisjon 0,33 % pr. kvartal av bevilget byggelånsramme Fra nom. 6,85% 
Eff. rente beregnet for Byggelån kr 1.500.000,- , provisjon 0,33 % pr. kvartal, etablerings- og kontoholdsgebyr kr 5.000,-, utnyttelsesgrad 75 % Eff.r.r fra 9,37% 
PersonKreditt Pris

Nom. rente
Provisjon pr. kvartal 0,25%

Fra nom. 18,80%
Eff.rente er beregnet for et beløp på kr 50.000,-, provisjon 0,25% pr. kvartal, etableringsgebyr kr 750,- og med en utnyttelsesgrad på 75% Eff.r. fra 24,04%
   
OMKOSTNINGER  
Etableringsomkostninger Pris
Etableringsomkostninger lån 750,00
Depotomkostninger 1.250,00
Administrasjonsgebyr byggelån, inkl. sikkerhetsgebyr og besiktegelsesgebyr 5.000,00
Endring av lån Pris
Endring til fastrentelån 1.500,00
Endringer på løpende lån (betalingsutsettelse, endring av lånebetingelser m.m) pr lån 600,00
Endring av sikkerhet pr sak 600,00
Pantefrafall pr sak 1.000,00
 Terminpris Pris
Flexilån - kontoholdsgebyr pr. mnd 70,00
Automatisk belastning uten melding 50,00
Automatisk belastning med melding 70,00
Tilsendt giro 80,00
Purring/inkasso Pris
1. purring og 2. purring 63,00
Varsel manglende betaling av forsikringspremie 500,00
Offentlige gebyrer/omkostninger Pris 
Pant i fast eiendom pr panterett 525,00
Pant i borettslagsleilighet pr panterett 430,00
Salgspant løsøreregisteret  pr panterett 1.473,00
Prioritetsvikelse, gebyr til staten pr prioritetsvikelse 525,00
Overtrekk Pris
Nom. rente 22,00%
SPARING  
Boligsparing for ungdom (BSU og BSU+) Pris
Innskuddsrenten halveres fra det året innskyter fyller 35 år  
Nom. rente og eff. rente er lik

4,70%

Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.  
Labb og Line Boligspar  
Nom. rente og eff. rente er lik 4,00%
Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.  
Sparekonto med bonus  
Grunnrent 1,5% + bonusrente 1,5%  3,00% 
Bonusrente beregnes hvis det ikke har vært uttak siste 12 mnd. Maks sparebeløp 150.000 for beløp over 150.000 beregnes kun bonusrente.  
   
Lønns- og brukskonto Pris
Nom. rente

 0,10%

Eff. rente beregnet for innskudd på kr 10.000,-

   0,10%

Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.  
Brukskonto fordelsprogram  
Ungdom, På Egne Ben, Privat Ekstra og LOfavør  
Nom. og eff. rente er lik 0,25%
Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.  
Regningskonto fordelsprogram  
Ungdom, På Egne Ben, Privat Ekstra og LOfavør  
Nom. og eff. rente er lik 0,25%
Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.
Foreningskonto  
Nom. og eff. rente er lik 0,25%
Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.  
Fastrenteinnskudd - Gjeldende fra 01.10.2013 Pris
6 mnd. 2,60%
12 mnd. 2,95%
24 mnd. 2,75%
   

Gjelder for innskudd over kr 100 000,-, 2 % uttaksgebyr

 

Maksimumsinnskudd er totalt 15 millioner pr kundeforhold.

 

Tilbudet kan endres på kort varsel.

 

Sparekonto

   

Innestående over kr 50 000,- 2,00%
Innestående under kr 50 000,- 1,00%
Renten gjelder fra 1. krone ved passering av beløpsgrense, og tilføres kontoen årlig.  
12 gebyrfrie uttak + fjorårets rente, deretter 1 % uttaksgebyr  
Sparekonto med Fordelsprogram  
På Egne Ben, Privat Ekstra og LO Favør 2,00%
Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.  
12 gebyrfrie uttak + fjorårets rente, deretter 1 % uttaksgebyr.  
Labb og Line Sparekonto (0-12 år) 2,75%
Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.  
12 gebyrfrie uttak + fjorårets rente, deretter 1 % uttaksgebyr.  
Ungdom Sparekonto (13-18 år) 2,75%
Renten gjelder fra 1. krone og tilføres kontoen årlig.  
12 gebyrfrie uttak + fjorårets rente, deretter 1 % uttaksgebyr.  
Plasseringskonto  
For innskudd under kr 250.000,- 1,00%
For innskudd over kr 250 000,-:  
Innskudd mellom kr 250 000,- og kr 500 000,- 2,80%
Innskudd mellom kr 500 000,- og kr 1 000 000,- 3,00%
Innskudd mellom kr 1 000 000,- og 2 500 000,- 3,10%
Innskudd mellom kr 2 500 000,- og 15 000 000 3,20%
Saldo over kr 15.000.000,- Rente etter avtale

Renten reguleres p.t månedlig den 25. og tilføres kontoen årlig. Renten gjelder fra 1. krone.
12 gebyrfrie uttak+fjorårets rente, deretter 1% uttaksgebyr.

 
IPA Pris 
Rente på innskudd fra første krone 2,35%
Depositumskonto 500,00
Depositumskonto opprettet i nettbank 250,00
Vergemål  
Vergemål sparekonto 3,00%
PRISER FOR BEDRIFTSKUNDER  
Nettbank bedrift Pris
Etablering standard avtale inkl. 1 bruker 750,00
Etablering integrert avtale inkl. 1 bruker 1000,00
Oppgradering fra standardavtale til integrert avtale  250,00
Månedspris standard

90,00

Månedspris integrert 300,00
Månedspris Lag forening 35,00
Månedspris pr. bruker utover 1 bruker 35,00
Innmeldingsavgift pr. bruker utover 1 bruker 200,00
Etablering av ekstra foretak/datterselskap pr. foretak 100,00
Etablere fremmed konto pr. kunde 100,00
Abbonn. pr. kvartal - tilgang til konto i annen bank 150,00
Abonn. pr. mnd. for klient/datterselskap knyttet til hovedavt. 25,00
Melding om ikke utført oppdrag 25,00
Transaksjon med melding 4,50
Transaksjon med KID 1,50
Overførsel mellom egne konti 0,00
Utbetalingsanvisning

100,00

Lønnsoverførsel 1,50
Ekspress Innland 100,00
Overførsel til utlandet 60,00
Hasteoverførsel til utlandet 425,00
Oversikt over bokførte transer via post 75,00
Reåpning av avvist fil i dekningskontroll 350,00
Reåpning av fil midl. avvist  - grunnet feil 350,00
Rebestilling av konteringsdata 350,00
Hente/sende fil til/fra Nets 5,00
Dir. remittering m/strukturert informasjon 1,50
Dir. remittering med melding 4,50
Dir. remittering med KID 1,50
Dir. remitering: Lønn 3,50
Dir. remittering utbetalingsanvisning

100,00

Dir. remittering innland via Swift 25,00
Dir. remittering betaling utland  60,00
Dir. remittering egenoverføring utland  60,00
Dir. remittering hastebetaling utland  425,00
Autopay - Etablering Visma-kunder 1.000,00
Autopay - Etablering ikke Visma-kunder 5.000,00
Autopay - månedsgebyr 450,00
For teknisk bistand utover installasjon og opplæring beregnes en timesats på kr 750,- + kjøring etter statens satser  
 Autoreg Betaling Pris 
Innmeldingsavgift pr. avtale 1.000,00
Abonnementsavgift pr. avtale 100,00
Innmeldingsavgift pr. bruker 0,00
Abonnementavgift pr. bruker 20,00
Straksbetaling 10,00
Fakturatjenesten - eFaktura B2B Pris
Lag og Send elektronisk faktura. Pris pr. trans 10,00
Motta elektronisk faktura 3,00
Etablering motta eFaktura bedrift 995,00
Tillegg ved print av faktura (faktureres av Nets)  6,00
Tillegg for porto ved utsendelse pr. post (faktureres av Nets) 6,00
   
Fakturautsteder av fil  
Etableringspris 5.000,00
Pris pr. trans 3,00
   
Fakturamottaker av fil  
Etableringspris 5.000,00
Pris pr. trans 3,00
   
Printavtale Be om tilbud
Scanningavtale Be om tilbud
Langtidsarkiv 10 år, pr. faktura (faktureres av Nets) 0,50
Autogiro - for mottakere Pris
Etablering 2000,00 
Månedsavgift 60,00 
Transaksjon uten melding 2,00 
Transaksjon med melding 7,50 
Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil 5,00 
Betalingspåminnelse pr. transaksjon 10,00 
Endring innsendte ikke bokførte transaksjoner 75,00 
Manuell registrering av transaksjoner 75,00 
Korreksjon innsendte ikke bokførte oppdrag 75,00 
Endring pr. fullmakt 75,00 
Rebestilling av konteringsdata 400,00 
Oversikt over fullmakter 500,00 
Oversikt over bokførte transer via post 100,00 
Betaling m/engangsfullmakt 5,00 
AvtaleGiro - for mottakere Pris
Etablering-/endring av avtale 995,00
Månedsavgift 60,00
Transaksjon med egenvarsling
1,50
Transaksjon med varsling via bank 4,00
Transaksjon med varsling via SMS 1,00
Hente/sende fil fra/til Nets, pr. fil 5,00
Sletting av betalingsoppdrag 7,50
KID-bytte 1250,00
Oversikt FBO mottakeravtale 1250,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak av fil via epost 1,00
Kvitteringsliste fra Nets for mottak av fil via post 8,00
Etablering avtalegiro - elektronisk avtale 350,00
Dir. remittering via Nets Pris
Etablering av avtale 2000,00
Transaksjon m/KID 2,00
Transaksjon m/melding 7,50
Transaksjon u/melding 4,00
Transaksjon m/ underspesifikasjoner 2,00
Transaksjon utbetalingsanvisning 100,00
Lønnsutbetaling pr. lønnstaker 4,00
Hente/sende fil fra/til Nets pr. fil 5,00
Månedspris 150,00
Igangsette fil avvist i dekningskontroll 400,00
Rebestilling av konteringsdato fra Nets 400,00
eFaktura B2C Pris
Utsteder eFaktura B2C Be om tilbud
Transaksjon uten fakturahotell 3,00
Transaksjon med fakturahotell 4,00
Månedspris 60,00
Test/endring av fakturahotell 2000,00
eGiro/Cremul Pris
Etablering-/endring av avtale 995,00
Transaksjon med KID 1,50
Transaksjon med melding 2,00
Transaksjon uten melding 2,00
Månedspris 60,00
Hente fil fra Nets, pr. fil 5,00
OCR-giro Pris
Etablering-/endring av avtale - test med giro 995,00
OCR - pr. innbetaling 1,50
OCR - filforsendelse 5,00
Månedspris 60,00
Manuell registrering av KID 10,00
Kvitteringsliste 75,00
Rebestilling av OCR-fil 400,00
Valuta Pris
Overførsler til/fra utlandet  
Overførsel til utlandet (kontorkanalen)

200,00

Overførsel til utlandet - Hasteoverføring (kontorkanalen) 450,00
Overførsel til utlandet - Hasteoverføring (Nettbank) 425,00
Overførsel via Nettbank bedrift 60,00
Tillegg for 3. lands valuta 25,00
Overførsel fra utlandet (i EURO)

50,00

Betaling fra utlandet. Valuta utenom EURO 65,00
Fasteoppdrag, + vanlig pris på oppdraget 50,00
Reklamasjon som skyldes feil fra kunde, minimum 300,00
Endring av oppdrag

300,00

Bekreftelse på fax, mail etc.

 150,00

Overførsel til EØS-land med manglende IBAN vil bli belastet avsender med kr 100,- i tillegg til ord. priser 100,00
Betalingsterminaler Pris
Oppgjørsbehandling pr. brukersted pr. måned  125,00
Transaksjon 0,25
Registrering nytt brukersted 750,00
Registrering underordnet brukersted (multiterminal) 750,00
BankAxess Pris
 Etablering/endring av avtale 1200,00 
Månedsavgift 250,00
Betaling av godkjent kapitaltransaksjon  4,50
Bankens utleieterminal Pris
 Leie - pr. helg 500,00 
Leie - pr. uke 1000,00
 Diverse Pris
Revisjonsbekreftelse 1000,00
Lønnsoverførsler pr. lønnsmottaker - i kontorkanal 30,00
Brevgiro
Pris
Brevgiro Bedriftskunde + porto 10,00
Brevgiro uten mottakers kontonummer 100,00
Brevgiro retur pga. feil/manglende dekning 100,00
Telegiro Pris
Transaksjon m/KID 1,50
Transaksjon m/melding 3,50
Mynter Pris
Kjøp av mynt, pr. myntrull for "egne kunder" 3,00
Kjøp av mynt, pr. myntrull for "ikke kunder" 10,00
SpareBank 1 Visa Business Card Pris

Årspris

495,00
Uttaksgebyr 5%
Varekjøp 0,00
Må innfri alt ved forfall.   
Rentefri kreditt Inntil 45 dager
Kredittgrense - bruksgrense maks: 100.000,00
Forsinkelsesrente 2 %
Purregebyr 64,00
Erstatningskort 100,00
Kurspåslag 1,75%
Kopi av faktura 20,00
Kontankuttak. Maxbeløp pr. måned 20.000,00
Antall kontantuttak pr. måned 20 stk
Open to Buy Inntil kredittgrense
SpareBank 1 Visa Gavekort * * Pris
Kjøp/lading av kort 40,00
Varekjøp 0,00
Saldoforespørsel SMS 3,00
Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort) 65,00
Overføring av restbeløp til nytt kort 65,00
Månedspris etter utløpsdato 50,00
Valutapåslag 2,00 %
   
* Transaksjonsgebyr blir belastet kortet  
* Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet  
SpareBank 1 Visa kontantkort personlig og upersonlig * * Pris
Kjøpspris 100,00
Lading av kort 7,00
Varekjøp 3,00
Uttak i minibank 35,00
Saldoforespørsel SMS 3,00
Valutapåslag 2,00 %
Erstatningskort (Stjålet eller mistet kort) 65,00
Overføring av restbeløp til nytt kort 65,00
Månedspris etter utløpsdato 50,00
   
* Transaksjonsgebyr blir belastet kortet  
* Ladegebyr blir trukket fra konto som blir belastet  
LÅN  
Byggelån Pris
Byggelån Pris på forespørsel 
Landbrukskonto Pris
Landbrukskonto Pris på forespørsel
Gårdskreditt Pris
Gårdskreditt Pris på forespørsel
Firmakonto  

Firmakonto

Pris på forespørsel

Fastrentelån

Pris
Fastrentelån med 3, 5 og 10 års rentebinding Pris på forespørsel
Nedbetalingslån Pris
Nedbetalingslån inntil 20 års løpetid Pris på forespørsel 
Garantier Pris
Provisjon av garantibeløpet belastes forskuddsvis pr 01.01 og 01.07 2,00%
Etableringsomkostninger Fra kr 3.000,00
Omkostninger Pris
Etableringsomkostninger  
Etableringsomkostninger, inkludert depotomkostninger  Fra kr 3.000,00
Administrasjonsgebyr byggelån Fra kr 5.000,00
Endring av lån  
Endring av fastrentelån 1.500,00
Endringer på løpende lån (betalingsutsettelse, endring av lånebetingelser m.m) pr. lån 600,00
Endring av sikkerhet pr sak 600,00
Pantefrafall pr sak 1.000,00
Tilbakeførsel ved manglende dekning 100,00
Terminpriser  
Automatisk belastning uten melding 50,00
Automatisk belastning med melding 70,00
Tilsendt giro 80,00
Purringer  
1. og 2. purring 63,00
Varsel manglende betaling av forsikringspremie 500,00
Offentlige gebyrer/omkostninger  
Pant i fast eiendom pr panterett 525,00
Pant i borettslagsleilighet  pr panterett 430,00
Salgspant løsøreregisteret  pr panterett 1.473,00
Prioritetsvikelse, gebyr til staten pr prioritetsvikelse 525,00
Sparing  
Firmakonto (innestående på kassekreditt og folio) Pris
Renten tilføres kontoen årlig. 0,10%
Landbrukskonto (innestående på driftskreditt)  
Innestående over kr 250 000,- 1,60%
Innestående under kr 250 000,- 1,10%
Renten gjelder fra 1. krone ved passering av beløpsgrense, og tilføres kontoen årlig.  
Skattetrekkskonto  
Renten tilføres kontoen årlig. 0,10%
BM Plasseringskonto  
For innskudd under kr 250.000,- 1,00% 
For innskudd over kr 250.000,-:  
Innskudd mellom kr 250.000,- og kr 500.000 2,60% 
Innskudd mellom kr 500.000,- og kr 1.000.000,- 2,80% 
Innskudd mellom kr 1.000.000,- og kr 2.500.000,- 2,90% 
Innskudd mellom kr 2.500.000,- og 15.000.000,- 3,00% 
Innskudd over kr 15.000.000,- Rente etter avtale
Renten reguleres p.t. månedlig den 25. og tilføres kontoen årlig. 
Renten gjelder fra 1. krone.
12 gebyrfrie uttak + fjorårets rente, deretter 1% uttaksgebyr.
 
Plasseringskonto + 3,25%
Min. innskudd 2.500.000 Uttak må varsles minimum 31 dager i forveien. Ikke varslede uttak medfører 5% uttaksgebyr 
Vi tar forbehold om feil i prislisten  

  

 
Last amended 14.04.2014