SpareBank 1 Regnskapshuset – fordelaktig pensjon for bedrift og ansatte

 SpareBank 1 Forsikring har gleden av å tilby dere fordelaktig tjenestepensjon. Alle kunder av SpareBank 1 Regnskapshuset kan nyte godt av de gunstige betingelsene. Her kan du som beslutningstaker i bedriften få svar på dine spørsmål om innskuddspensjon. 

Svært gode priser til kunder av Regnskapshuset.
Best historisk avkastning i en årrekke.
Selskapet med de mest fornøyde kundene.
SpareBank 1 Regnskapshuset kan bistå med administrasjon av lønns- og HR-tjenester.

Avtalen gjelder for kunder av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner, SpareBank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall, SpareBank 1 Økonomihuset og SpareBank 1 Økonomipartner Nordmøre.


Pensjon fra første dag og første krone

1. januar 2022 ble pensjonslovene i privat sektor endret slik at alle ansatte får rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone.

Les mer om endringene her.

Slik fungerer innskuddspensjon

Alle bedrifter må spare minst 2 prosent av de ansattes lønn inntil 12 G. G er folketrygdens grunnbeløp (1 G = 106 399 kroner). Bedriften kan spare inntil 7 prosent av lønn fra 0 til 12 G, og inntil 18,1 prosent ekstra for lønn over 7,1 G. Beslutningstaker i bedriften velger selv hvor mye som skal spares for de ansatte, men loven sier at satsene må være like for alle de ansatte i bedriften. Dette er en kostnad som kommer i tillegg til lønn, og skal ikke trekkes av den enkeltes lønn.er folketrygdens grunnbeløp.

Pensjonssparingen kan forvaltes felles for hele bedriften, eller så kan hver enkelt ansatte selv velge hvordan egen pensjonssparing skal investeres. Ved dødsfall blir sparesaldoen utbetalt til de etterlatte.

Mer pensjon for pengene

Ifølge norskpensjon.no har ansatte i bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 oppnådd en avkastning blant markedets beste i en årrekke. Det stemmer bra med vårt mål om å sikre bedriftens ansatte en best mulig pensjon, du får rett og slett mer pensjon for pengene!


Vi anbefaler alderstilpasset profil

Fra den ansatte fyller 40 år og fram til pensjonsalder trappes andelen aksjer ned fra 100 prosent til 20 prosent. Slik sikres høy avkastning tidlig i sparingen, og større trygghet når pensjonsalderen nærmer seg.

Du kan også la de ansatte velge selv på nett

I tillegg til alderstilpasset nedtrapping kan du velge å tilby porteføljer med ulik vekting mellom aksjer og rentefond til dine ansatte. Med disse porteføljene trappes sparingen i aksjer automatisk ned fra 57 år for å sikre pensjonen.

Spareprofilen renter betyr at pengene dine bare settes sammen av renter. Det betyr minst mulig risiko, og passer for deg som er opptatt av trygghet.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning.

Spareprofilen forsiktig betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med 25 % aksjer og 75 % renter passer for deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning.

Spareprofilen moderat betyr at pengene dine fordeles mellom aksjer og renter. Fordelingen med halvparten i aksjer og halvparten i renter passer for deg som er opptatt av trygghet og avkastning, men tåler noe risiko. 

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning.

I spareprofilen offensiv plasseres pengene dine med 75 % i aksjer og 25 % i renter. Spareprofilen passer for deg som er opptatt av avkastning og er villig til å ta en del risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning.

Spareprofilen aksjer betyr at pengene dine bare settes sammen av aksjer. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av høy avkastning, og som er villig til å ta høy risiko. 

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning.


Pensjon er viktig for bedriften og de ansatte

En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte. Samtidig kan det være et konkurransefortrinn for deg som arbeidsgiver når du skal rekruttere nye ansatte. Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparingen.


Hva skjer dersom en ansatt blir arbeidsufør?

Arbeidstakeren vil få utbetaling fra Folketrygden, men betydelig mindre enn lønnen. Uførepensjon er et viktig ansattgode som viser at bedriften ønsker å ta vare på de som mister arbeidsevnen, enten det er varig eller midlertidig. Med uførepensjon minsker du gapet mellom lønnen og utbetaling fra Folketrygden. Dekning av uførepensjon er en tilleggsdekning, og må tegnes i tillegg til innskuddspensjon.


Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende er du ikke lovpålagt å spare til pensjon, men det kan være smart å tenke på pensjonssparing likevel. Du kan spare mellom 2 og 7 prosent av din brutto personinntekt mellom 1 og 12 G, og få skattefradrag for inntil 50 prosent av sparebeløpet. Vi anbefaler i hovedsak innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende som har næringsinntekt over 7,1 G. Et alternativ til innskuddspensjon er privat Pensjonssparekonto, spesielt for deg som tjener under 7,1 G.


Full oversikt med Pensjonsportalen

Du kan holde oversikt og gjøre endringer i bedriftens innskuddspensjonsavtale i nettløsningen vår.

Du kan blant annet:

 • Se og endre spareplan
 • Melde ansatte inn og ut av avtalen
 • Endre lønn og stillingsprosent slik at de ansatte får riktig pensjonssparing
 • Finne alle elektronisk tilgjengelige dokumenter
 • Bli ekunde
 • Dersom du allerede har tilgang til tjenesten kan du logge inn i pensjonstjenesten.


Lønn og personal 

Visste du at SpareBank 1 Regnskapshuset har et stort miljø med kompetanse på lønn og personal, og kan tilby effektive, tidsbesparende og moderne kundeløsninger?  

Hva lurer andre på?

 • Innskuddspensjon er den vanligste måten for bedrifter å spare til pensjon for sine ansatte i dag. Bedriften sparer månedlig det beløpet som er avtalt i pensjonsavtalen (innskudd) til de ansattes alderspensjon.

  Størrelsen på den ansattes fremtidige alderspensjon avhenger av hvor mye som spares, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden. 

 • Alle ansatte over 20 år, med en arbeidstid som utgjør minst 20 %, skal være med i pensjonsordningen. Nyansatte meldes inn i pensjonsordningen fra ansettelsestidspunktet.

 • Det er fleksibel uttaksalder i innskuddspensjon, og uttak av alderspensjon kan tidligst begynne fra den ansatte er 62 år. Utbetalingsperioden kan tidligst opphøre ved 77 år, og dersom uttaket starter først ved 67 år eller senere, må utbetalingsperioden likevel være minst 10 år.

 • Når en ansatt slutter i bedriften skal den meldes ut av pensjonsordningen. 

  Med innføringen av egen pensjonskonto får den ansatte samlet all innskuddspensjon hun har opparbeidet seg fra hun startet å jobbe. Den ansatte får automatisk egen pensjonskonto der arbeidsgiveren sparer til pensjon. Les mer om egen pensjonskonto her.

 • Første innskudd fra arbeidsgiver investeres alltid i Alderstilpasset portefølje. Dette investeringsvalget består av 100 % aksjefond fram til fylte 40 år, for deretter gradvis å bli erstattet av rentefond fram til fylte 67 år, hvor aksjefondsandelen er redusert til 20 %. Den ansatte kan når som helst bytte investeringsvalg ved å logge inn til "Min pensjon". Dette koster ingenting.

  Her er det også mulig å følge sammensetningen og avkastningen på våre investeringsvalg.

 • Ved dødsfall vil sparesaldoen på dødsfallstidspunktet utbetales månedlig som etterlattepensjon til den ansattes egne barn under 21 år med inntil 1 G per år. G er folketrygdens grunnbeløp (1 G = 92.576 kroner). Eventuelt overskytende utbetales som etterlattepensjon over 10 år til den ansattes ektefelle/registrert partner eller samboer. Er det ingen barn under 21 år eller ektefelle/registrert partner eller samboer, vil sparesaldo bli utbetalt som et engangsbeløp til dødsboet.

 • Ved sykdom i en kortere periode (under 12 måneder), skjer det ingenting med innskuddspensjonen. Arbeidsgiveren vil på vanlig måte fortsette å spare til alderspensjonen til den ansatte.

  Hvis en ansatt er minst 20 % arbeidsufør i 12 sammenhengende måneder, og bedriften har inngått avtale om uførepensjon, vil SpareBank 1 starte utbetaling av uførepensjon i forhold til den ansattes uføregrad. Sparing til alderspensjonen til den ansatte fortsetter også etter 12 måneders sykdom og så lenge arbeidsuførheten varer, maksimalt til fylte 67 år.

  SpareBank 1 Forsikring har ansvaret for den ansattes sparing til alderspensjon etter 12 måneders sammenhengende sykemelding.

 • De fleste leverandører fakturerer et flyttegebyr på 200 kroner per ansatt, maksimalt 5.000 kroner. Dette kan bedriften fort tjene inn igjen, på grunn av de spesielt lave omkostningene som tilbys til regnskapshusenes kunder.   

 • Innskuddspensjon og hybridpensjon. Dersom du har spørsmål om hybridpensjon, ta kontakt med SpareBank 1-banken som samsvarer med ditt regnskapshus (se "Kontakt oss" nederst på siden).  

Fordeler på privat tilleggssparing!  

Sparer arbeidsgiveren din til pensjon hos oss? Da får du rimeligere pris på privat sparing i pensjonssparekonto og pensjonsparing med skattefordel (IPS). Fordelen gjelder også om du har et Pensjonskapitalbevis eller Pensjonsbevis hos oss.


Kontakt oss

SpareBank 1 består av 16 banker med kontorer over hele landet.
Her finner du kontaktinformasjon, åpningstider og nærmeste kontor.