SEPA - nytt filformat for euro-betalinger

Finansavtaleloven krever at euro-betalinger gjøres i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat.


Photo of a young woman sitting on the floor and working on laptop

Hva innebærer endringen?
Alle land som tilhører EU/EØS deltar i SEPA (Single Euro Payments Area). Det er bestemt at betalinger i euro mellom deltakende land skal utføres i henhold til en ny internasjonal standard. Dette betyr blant annet at du må bruke IBAN (International Bank Account Number) i stedet for vanlige nasjonale kontonummer. Dersom din bedrift benytter seg av et ERP-/økonomisystem for å sende betalingsfiler til banken, må dere benytte filformatet ISO 20022 XML. 

Gjelder endringen din bedrift? 
Kravet om nytt filformat gjelder i første omgang virksomheter som foretar betalinger i euro og som har mer enn 10 ansatte og/eller 2 millioner euro i omsetning eller balanse. I tillegg blir alle virksomheter i offentlig sektor med betalinger i euro berørt. Bedrifter som ikke omfattes av regelverket kan sende i annet format inntil videre. Vi oppfordrer likevel alle bedrifter til å gå over til nytt filformat så snart som mulig fordi de gamle filformatene som i dag benyttes i Norge vil bli faset ut innen få år. 


Hva må du gjøre?

Hvilken løsning din bedrift trenger avhenger av hvor mange euro-betalinger dere foretar.

 

Du gjør mange euro-betalinger

Kontakt din leverandør av ERP-/økonomisystem for å avtale oppgradering til nytt filformat (ISO 20022 XML). Ta kontakt med oss når du er klar for å sende inn filer, så hjelper vi deg i gang.

Du gjør få euro-betalinger

Enkeltbetalinger til utlandet kan gjøres via nettbanken som tidligere. Vi sørger for at betalingen blir utført i henhold til det nye regelverket. 

Du gjør ingen euro-betalinger

Hvis din bedrift ikke foretar euro-betalinger behøver du ikke å endre på noe ennå.

Vi anbefaler allikevel at arbeidet med overgang til nytt format starter nå. Overgangen til ISO20022 XML vil uansett treffe bedrifter som benytter filbaserte betalingstjenester. Spørsmålet er når investeringen skal tas, ikke om det skal gjøres.


Viktig: Les inn returfilene i økonomisystemet

Med den nye ISO-standarden er det superviktig at dere leser inn mottaksreturene (pain.002) i økonomisystemet. Der vil dere få beskjed hvis en eller flere betalinger blir avvist. Dette får dere ikke melding om i nettbanken.


Ofte stilte spørsmål

 • SEPA (Single Euro Payments Area) er et felles betalingsområde for euro som omfatter EU, Norge, Island, Liechtenstein, Sveits, San Marino og Monaco. Hensikten med et felles betalingsområde er å gjøre det enklere å handle på tvers av land i Europa. For å lykkes med dette innføres felles regler og standarder.

 • Dagens formater for innsending av betalingsfiler (Telepay og Edifact) erstattes av den nye ISO-standarden, ISO 20022 XML. Dette filformatet brukes også for å sende andre betalingsoppdrag enn euro-betalinger.

 • SEPA og ISO-standardiseringen gjør betalingsformidlingen mer effektiv og forutsigbar. Betalingene vil inneholde samme informasjon gjennom hele betalingsløpet, og det blir dermed mindre behov for manuell oppfølging og avstemming. Dette gjør at både pengene og informasjonen kommer raskere fram til betalingsmottaker innen EU/EØS.

  Nye meldinger på det nye formatet gjør også at man kan få mer informasjon om betalingene enn man får i de gamle formatene.

 • Din leverandør av ERP/økonomisystem kan hjelpe deg med å sette opp systemet riktig.

  Hvis du bruker egenutviklet system, finner du mer informasjon hos Bits (tidligere Bankenes Standardiseringskontor), hvor du også kan sjekke filene dine via en lenke til Bits-standard. Når filene er validert tar du kontakt med banken for å avtale oppstart av innsending. 

 • Nei, du må ikke endre noe ennå, men det tilbys ISO-meldinger (camt.053 og camt.054c) som vil gi mer informasjon samlet i filer fra banken. 

 • Systemleverandøren oppgraderer for å kunne ta i bruk de nye mulighetene som ISO 20022 gir, også på innlandsbetalinger. Kontakt leverandøren for å høre hvilke fordeler dere får med dette. Vi oppfordrer uansett alle bedrifter til å gå over til nytt filformat så snart som mulig fordi de gamle filformatene vil bli faset ut innen få år. 

 • Vi tilrettelegger i første omgang for de meldingstypene som loven krever: pain.001, pain002 og camt.054d. I tillegg blir det også tilrettelagt for camt.055 og camt.029, som er ofte brukt i offentlig sektor. Øvrige meldingstyper vil komme etter hvert.

  Forklaring på de ulike meldingstypene:

  - Pain.001: betalingsoppdrag som sendes til banken.

  - Pain.002: kvitteringsfil fra banken som angir om mottatt oppdrag kan gjennomføres, eller om det inneholder feil (tilsvarer mottaks- og avvisningsretur).

  - Camt.029: resultat av kansellering som sendes fra banken (som svar på camt.055). 

  - Camt.053: kontoutskrift

  - Camt.054c: kreditmeldinger (innbetalinger). Sammenlignes med Cremul.

  - Camt.054d: debetmelding som sendes betaler når betalingsdag (forfall) for betalingen skjer og beløp overføres til mottaker (tilsvarer avregningsretur).

  - Camt.055: stoppeanmodning eller kanselleringsmelding for tidligere innsendt betalingsoppdrag som ennå ikke er gjennomført.

 • På sikt vil norske banker innføre det nye formatet også for innenlandstransaksjoner. Planen er at alle filbaserte meldinger som kvitteringer og kontoutskrifter, også blir sendt i det nye formatet.

  Alle formatene: AvtaleGiro, AutoGiro, OCR, Verdipapirhandel og Direkte Remittering vil etter hvert konverteres til ISO20022 XML.

  Telepay og Edifact er planlagt å utgå i løpet av få år.

Du finner mer informasjon på bits.no, blant annet i flere nyhetsbrev.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }