• Sjekk først at du har skrevet riktig. Det skal ikke være noen mellomrom. Du kan også sjekke om ditt IBAN stemmer og at du har fått riktig BIC/SWIFT fra mottaker. 

    Sjekk IBAN her

    Sjekk mottakers BIC/SWIFT her