Jeg får feil når jeg bruker IBAN og BIC/SWIFT

Sjekk først at du har skrevet riktig. Det skal ikke være noen mellomrom. Du kan også sjekke om ditt IBAN stemmer og at du har fått riktig BIC/SWIFT fra mottaker. 

Sjekk IBAN her

Sjekk mottakers BIC/SWIFT her