Hvordan fungerer bilforsikringen når jeg låner bort bilen?

Den fungerer på samme måte som den gjør nå, men det er du som eier bilen og forsikringen som må betale egenandelen (og eventuelt mister bonus) hvis det skjer noe. Det kan derfor være lurt å informere den som låner bilen din om dette.

Når du låner bort bilen til noen som er under 23 år så må dette stå i forsikringsavtalen din. Det er viktig at vi får beskjed om førere under 23 år, fordi erstatningen kan bli redusert dersom dette ikke står i avtalen og det skulle skje en skade.