Hvordan fungerer bilforsikringen når jeg låner bort bilen?

Når du låner bort bilen, fungerer forsikringen på samme måte som den gjør nå. Det er du som eier bilen og forsikringen som må betale egenandelen (og eventuelt må ta bonustapet) hvis det skjer en skade. Det kan derfor være lurt å informere om dette, til hen som låner bilen din.

Når du låner bort bilen til noen som er under 23 år så må dette stå i forsikringsavtalen din. Det er viktig at vi får beskjed om førere under 23 år, fordi erstatningen kan bli redusert dersom dette ikke står i avtalen og det skjer en skade.
 

Jeg er usikker på hva som står i forsikringsavtalen min?