Hvilke regler gjelder for hus som er fredet eller verneverdig?

Bygninger som er fredet eller verneverdige kan forsikres på vanlig måte. For å kunne kjøpe fullverdiforsikring på huset må bygningen være i god stand, uten større feil og mangler. Dersom huset er i dårligere stand kan det forsikres med førsterisiko-forsikring

Antikvariske meromkostninger
​Hvis du får en skade på et fredet eller vernet hus vil Fremtind erstatte skaden etter normal reparasjon. Dersom Riksantikvaren kommer med pålegg om spesielle utbedringer, så er reglene slik at Riksantikvaren selv dekker denne kostnaden. Hvis du på eget initiativ ønsker å tilbakeføre til antikvarisk stil, må du betale for dette selv.

Ved en totalskade vil Riksantikvaren anse bygningen som tapt, og vil ikke komme med krav i forbindelse med gjenoppbygging. Da vil bygningen bli gjenoppført med dagens byggeskikk, uten dekning for antikvariske meromkostninger. Kommunene kan komme med pålegg (offentlig påbud) om hvordan utseende/form på bygget skal være. Dette er dekket av forsikringen, og arbeidet vil bli utført etter gjeldende tekniske krav til nybygg.

Eksempel: Et hus brenner ned i vernet område og kommunen vil at det skal gjenbygges i en stil som ikke bryter med eksisterende bebyggelse. Slike krav vil ofte øke kostnaden med gjenoppføringen og vil være dekket av forsikringen (offentlig påbud).
 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }