Hvilke regler gjelder for hus som er fredet eller verneverdig?

Bygninger som er fredet eller verneverdige kan forsikres på vanlig måte. For å kunne kjøpe fullverdiforsikring på huset må bygningen være i god stand, uten større feil og mangler. Dersom huset er i dårligere stand kan det forsikres med førsterisiko-forsikring

Antikvariske meromkostninger
​Hvis du får en skade på et fredet eller vernet hus vil Fremtind erstatte skaden etter normal reparasjon. Dersom Riksantikvaren kommer med pålegg om spesielle utbedringer, så er reglene slik at Riksantikvaren selv dekker denne kostnaden. Hvis du på eget initiativ ønsker å tilbakeføre til antikvarisk stil, må du betale for dette selv.

Ved en totalskade vil Riksantikvaren anse bygningen som tapt, og vil ikke komme med krav i forbindelse med gjenoppbygging. Da vil bygningen bli gjenoppført med dagens byggeskikk, uten dekning for antikvariske meromkostninger. Kommunene kan komme med pålegg (offentlig påbud) om hvordan utseende/form på bygget skal være. Dette er dekket av forsikringen, og arbeidet vil bli utført etter gjeldende tekniske krav til nybygg.

Eksempel: Et hus brenner ned i vernet område og kommunen vil at det skal gjenbygges i en stil som ikke bryter med eksisterende bebyggelse. Slike krav vil ofte øke kostnaden med gjenoppføringen og vil være dekket av forsikringen (offentlig påbud).