Hva er naturskadeforsikring?

Dersom bygningene og tingene dine er forsikret mot brann, har du også naturskadeforsikring gjennom Norsk Naturskadepool. Naturskader er skader som forårsakes av naturen selv - uten direkte menneskelig innvirkning. 

Les mer om naturskader og naturskadeforsikring