• Dersom bygningene og tingene dine er forsikret mot brann, har du naturskadeforsikring gjennom Norsk Naturskadepool. Naturskader er skader som forårsakes av naturen selv - uten direkte menneskelig innvirkning. 

  Følgende hendelser blir definert som naturskade: 

  • Storm
  • Vind
   med hastighet 20,8 m/s eller høyere. 
  • Flom
   defineres som bekker, elver og innsjøer som går over sine bredder. I tillegg kan villbekker dannet av naturlig avrenning i skrånende terreng være karakterisert som flom.
  • Skred
   er plutselig utløsning av stein-, jord-, leire- eller snømasse. 
  • Stormflo
   er økt vannstand som følge av perioder med lavt lufttrykk og kraftig vind fra en retning som medfører oppstuving av vann. 
  • Jordskjelv
  • Vulkanutbrudd

  Skade som skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang anses ikke som naturskade. 

  Norsk Naturskadepool

  Norsk Naturskadepool er en ordning som administrerer naturskader på bygninger og løsøre. Alle de norske skadeforsikringsselskapene er medlem av ordningen. Felles for alle naturskader er at hver skadehendelse har en egenandel på 8000 kroner. Egenandelen er den samme selv om det er flere objekter som er skadet i samme hendelse og disse er forsikret i ulike forsikringsselskap.

  For kunder som har opptjent egenandelsfordel i SpareBank 1 vil egenandelen utgjøre inntil 4000 kroner. Naturskadeordningen omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og endel andre objekter.

  Les mer om hva som defineres som naturskade og selve ordningen.