Hva slags forsikring må alle biler ha?

Alle registrerte biler må minimum ha ansvarsforsikring. Ansvar er den grunnleggende dekningen som er lovpålagt alle registrerte biler. 

Ansvarsforsikringen dekker: 

Ønsker å være dekket for skader på egen bil må du ha kaskoforsikring eller toppkasko.

Hvis du midlertidig avregistrerer bilen vil du automatisk gå over på en lagringsforsikring slik at bilen fremdeles er dekket mot blant annet brann og tyveri.