Rettshjelpsforsikring

Vi vil at du skal få den hjelpen du har krav på ved juridisk bistand. Her får du vite hva rettshjelp er og hva det betyr for deg.Trenger du advokat?

Fremtind Forsikring har inngått avtaler med advokatfirmaer (pdf) du kan velge. Du vil da få lavere timepris og egenandel. Dette er kun et tilbud, du velger selv advokat i saken.

paragraf ikon

Har du kommet i en tvist?

Hva lurer andre på?