Hvilke skader og sykdommer dekkes av hundeforsikringen?

Hundeforsikringen dekker sykdommer og ulykker som oppstår i tiden du er forsikret. Sykdom og skade som oppstod før du kjøpte forsikring er ikke dekket. Hvis hunden din ikke er forsikret fra før dekkes ikke sykdom de 20 første dagene, kun ulykke. Denne perioden kalles karenstid.

Du er dekket for veterinærutgifter innenfor forsikringssummen, minus egenandel. Du kan selv velge både forsikringssum og egenandel etter dine behov, når du kjøper forsikringen. 

Oversikten er veiledende. Se fullstendige vilkår for detaljer. Har du allerede forsikring må du  logge inn og se hva som gjelder i din avtale.

 

Lidelser Dekkes Dekkes ikke
Entropion/ektropion*  
Cherry eye  
Feilstilte øyehår  
Hofteleddsdysplasi**  
Albueleddsdysplasi**  
Short ulna**  
Calvé-legg perthes**  
Osteochondrose**  
Patellaluksasjon**  
Keisersnitt eller fødselshjelp***  
Kastrering ved sykdom og skade  
Korsbåndskader  
Prolaps  
Livmorbetennelse  
Jursvulst   
Øye-, øre-, og hudsykdommer****  
Tannbehandling/tanntrekking ved:
 • Skade etter ulykke
 • Tannfraktur
 • Emaljeskade
 
Sinnslidelser, nervøsitet, aggressivitet, ufruktbarhet,
nymfomani, innbilt svangerskap eller annen hormonell ubalanse
 
Kryptorkisme  
Navlebrokk  

Tannbehandling/tanntrekking ved:

 • Bittfeil
 • Tannstillingsfeil
 • Periodontitt
 • Gingivitt
 • Løse tenner
 • Fjerning av tannstein
 • Følger av tannstein eller sykdom
 • Skader som skyldes dårlig tannhelse
 

*Entropion/ektropion dekkes ikke for rasene: Mops, Boxer, Engelsk- og Fransk Bulldog, eller blandingsraser der disse inngår.

**Ved Hofteleddsdysplasi (HD), Albueleddsdysplasi (AD), Albueleddsartrose (AA), Osteochondrose (OCD), patellaluksasjon, short ulna, Calvé-Legg-Perthes må hunden ha vært sammenhengende forsikret med dekning for veterinærutgifter i Fremtind eller et annet forsikringsselskap fra før hunden fylte 4 måneder. For HD/AD, uansett hundens alder må begge foreldrene være røntgenfotografert og avlest i henhold til NKK’s retningslinjer for HD med resultat A eller B og for AD resultat 0.

***Keisersnitt/fødselshjelp dekkes kun en gang i løpet av hunden liv, men dekkes ikke for rasene: Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Cavalier King Charles Spaniel, Mops, Boston Terrier, Chihuahua og Pomeranian eller blandingsraser der disse inngår. For øvrige raser er det dekket forutsatt at hunden både:

 • har fylt 20 måneder på behandlingstidspunktet
 • har vært uavbrutt forsikret med dekning for veterinærutgifter i minst ett år på behandlingstidspunktet

****Øye-, øre-, og hudsykdommer dekkes ikke for rasene: Shar pei, Chow chow og blandingsraser der disse inngår.

 

Se også: