Hvilke skader og sykdommer dekkes av hundeforsikringen?

Hundeforsikringen dekker sykdommer og ulykker som oppstår i tiden du er forsikret. Sykdom og skade som oppstod før du kjøpte forsikring er ikke dekket. Hvis hunden din ikke er forsikret fra før dekkes ikke sykdom de 20 første dagene, kun ulykke. Denne perioden kalles karenstid.

Du er dekket for veterinærutgifter innenfor forsikringssummen, minus egenandel. Du kan selv velge både forsikringssum og egenandel etter dine behov, når du kjøper forsikringen. 

Oversikten er veiledende. Se fullstendige vilkår for detaljer. Har du allerede forsikring må du  logge inn og se hva som gjelder i din avtale.

 

Lidelser Dekkes
Entropion/ektropion*
Cherry eye
Feilstilte øyehår
Hofteleddsdysplasi**
Albueleddsdysplasi**
Short ulna**
Calvé-legg perthes**
Osteochondrose**
Patellaluksasjon**
Keisersnitt eller fødselshjelp***
Kastrering ved sykdom og skade
Korsbåndskader
Prolaps
Livmorbetennelse
Jursvulst 
Øye-, øre-, og hudsykdommer****
Tannbehandling/tanntrekking ved skade etter ulykke, tannfraktur og karies
Lidelser Dekkes ikke
Sinnslidelser, nervøsitet, aggressivitet, ufruktbarhet,
nymfomani, innbilt svangerskap eller annen hormonell ubalanse
Kryptorkisme
Navlebrokk

*Entropion/ektropion dekkes ikke for rasene: Mops, Boxer, Engelsk- og Fransk Bulldog, eller blandingsraser der disse inngår.

**Ved Hofteleddsdysplasi (HD), Albueleddsdysplasi (AD), Albueleddsartrose (AA), Osteochondrose (OCD), patellaluksasjon, short ulna, Calvé-Legg-Perthes må hunden ha vært sammenhengende forsikret med dekning for veterinærutgifter i Fremtind eller et annet forsikringsselskap fra før hunden fylte 4 måneder. For HD/AD, uansett hundens alder må begge foreldrene være røntgenfotografert og avlest i henhold til NKK’s retningslinjer for HD med resultat A eller B og for AD resultat 0.

***Keisersnitt/fødselshjelp dekkes kun en gang i løpet av hunden liv, men dekkes ikke for rasene: Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Cavalier King Charles Spaniel, Mops, Boston Terrier, Chihuahua og Pomeranian eller blandingsraser der disse inngår. For øvrige raser er det dekket forutsatt at hunden både:

  • har fylt 20 måneder på behandlingstidspunktet
  • har vært uavbrutt forsikret med dekning for veterinærutgifter i minst ett år på behandlingstidspunktet

****Øye-, øre-, og hudsykdommer dekkes ikke for rasene: Shar pei, Chow chow og blandingsraser der disse inngår.

 

Se også:

Dekker hundeforsikring rehabilitering?
Hva betyr tap av bruksverdi?
Hva er valpeforsikring?
Hva koster hundeforsikring?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }