Hva er regress?

Regress er krav du har på å få dekket beløp du har betalt på vegne av andre. Å søke regress betyr å kreve inn penger fra den som er erstatningsansvarlig for en skade. Formålet er å plassere ansvaret på rett sted.

Et par eksempler på regress i forbindelse med forsikringsoppgjør er: 

  • En person kjører en uforsikret bil og blir skyld i en skade på en fotgjenger. Den skadde personen får varig mén på grunn av skaden og har krav på erstatning. Erstatningen får hen fra Trafikkforsikringsforeningen. Etter utbetaling krever Trafikkforsikringsforeningen beløpet tilbakebetalt fra eieren av den uforsikrede bilen.
  • Du oppdager en skade på huset ditt på grunn av en håndverkerfeil. Forsikringsselskapet ditt dekker skadene, men søker regress hos forsikringsselskapet til håndverkeren.
  • Du får tilbakeslag fra kommunalt kloakknett. Forsikringsselskapet ditt dekker skadene, men søker regress hos kommunen.
  • En person drikker seg full og sovner i dusjen på et hotellrom. Vannet renner utover gulvet og nedover i flere etasjer. Hotellet får erstatning fra forsikringsselskapet sitt. Etter utbetaling krever forsikringsselskapet til hotellet beløpet tilbakebetalt fra personen som sovnet i dusjen (eventuelt forsikringsselskapet til denne personen).

Regress vurderes individuelt i hvert tilfelle, der faktorer som ansvarsgrunnlag, kravets størrelse, bevis og frister tas med i vurderingen. Å sende et regresskrav garanterer ikke nødvendigvis at vi vinner frem i saken, selv om vi mener å ha rett.

Som forsikringskunde må du betale en egenandel når du bruker forsikringen din, uavhengig av skyld i skaden. Hvis du mener at noen andre er ansvarlige, kan du kontakte dem direkte for å kreve tilbake egenandelen din.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }