Jeg er i utlandet og har mistet kortet - Hva gjør jeg?

Det er viktig at du sperrer kortet så snart som mulig dersom kortet er på avveie.

eller ring oss på telefon.

 

Dersom du trenger penger kan du kontakte vår partner Nets på telefonnummer 815 00 500, tastevalg 1. Nødkontanter kan du som regel få i løpet av 24 timer.