Jeg er i utlandet og har mistet kortet - Hva gjør jeg?

Det er viktig at du sperrer kortet så snart som mulig dersom kortet er på avveie.

eller ring oss på +47 915 02244.

 

Dersom du trenger penger kan du kontakte vår partner Nets på telefonnummer 815 00 500, tastevalg 1. Nødkontanter kan du som regel få i løpet av 24 timer.