Hva menes med sikkerhet i bolig?

Når du låner penger av banken, må du som regel tilby en form for sikkerhet. Det vil si at du lar banken ta pant i noe du eier, for eksempel bolig, hytte, tomt, bil eller båt.

Dersom du misligholder lånet ditt, altså at du ikke betaler renter og avdrag som avtalt, kan banken kreve at du selger tingen du eier og tilbakebetaler det du skylder. Ofte virker dette slik at desto bedre sikkerhet du klarer å stille til banken, desto bedre vilkår (renter) kan du få på pengene du låner. Derfor er også forbrukslån og kredittkort, som er lån uten sikkerhet, dyrere.

Se også:
Hvor mye egenkapital må jeg har for å kjøpe bolig?
Hvor mye kan jeg låne til bolig?