Må campingvogna være forsikret for å få lån?

Ja, vi krever at du kjøper kaskoforsikring på campingvogna. Hvis campingvogna får en skade, og du ikke har en slik forsikring (og det ikke er en skademotpart som har ansvaret for skaden), må du selv dekke kostnadene for reparasjonen.

Hvis du påfører annen person eller annen persons eiendom skader mens du kjører bil med campingvogn, blir det dekket av ansvarsforsikringen du har på bilen.

Se også: 
Kan jeg få lån til campingvogn som står på fast plass?
Kan man ta pant i alle typer campingvogner?