Må vogna være forsikret for å få lån?

Ja, vi krever at du tegner kaskoforsikring på vognen. Uten en slik forsikring må du selv dekke kostnader til reparasjon i de tilfeller der det ikke er en skademotpart som bærer ansvaret. Skader du under kjøring med campingvogn måtte påføre annen person eller annen persons eiendom, er dekket av ansvarsforsikringen på bilen som trekker den.