Kan flere delta på nettmøte samtidig?

Ja, det er ingen begrensning på antall deltakere.