• Ja, det er ingen begrensning på antall deltakere.