Hva er aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis.

En aksjesparekonto består i praksis av tre deler:

  • En bankkonto til kjøp, salg og utbytte.
  • En fondsportefølje til aksjefond.
  • En VPS-konto til aksjer og verdipapirer.

Med en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis skattefritt. Det betyr at du kan investere disse pengene på nytt uten å måtte betale skatt. Du betaler først skatt når gevinsten tas ut av kontoen