Når er fristen for å sette inn penger på BSU-kontoen?

For å få skattefradraget av det du sparer per år, må pengene være inne på BSU-kontoen innen utgangen av året, og de må stå på kontoen til nytt kalenderår.

Overfører du penger fra en annen bank, må du regne en virkedag før de kommer inn.

Skattefradraget gis kun til de som ikke har kjøpt sin første bolig.

Se også:
Hvor mye er skattefradraget på BSU og hvordan får jeg det?
BSU-regler