Når er fristen for å sette inn penger på BSU-kontoen?

For å få skattefradraget av det du sparer per år, må pengene være inne på BSU-kontoen innen utgangen av året, og de må stå på kontoen til nytt kalenderår. Skattefradraget gis kun til de som ikke har kjøpt sin første bolig.

Se også:
Hvor mye er skattefradraget på BSU og hvordan får jeg det?
BSU-regler