Hva er moderne porteføljeteori?

Moderne porteføljeteori ble introdusert av økonomen Harry Markowitz, og handler om hvordan man kan balansere risiko og avkastning i en investeringsportefølje.

Ideen er at ved å spre investeringene dine over mange forskjellige typer eiendeler, kan du redusere risikoen samtidig som du opprettholder en god avkastning. Dette kalles diversifisering. I praksis setter man sammen en portefølje av verdipapirer, som for eksempel aksjefond og rentefond, som svinger ulikt i verdi i forhold til hverandre.

Markowitz ble tildelt Nobelprisen i økonomi for dette arbeidet.